DataOpisTreść
21.12.2006

Gmina Świętochłowice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świętochłowice, 41 - 600 Świętochłowice ul. Katowicka 54 ogłasza przetarg nieograniczony na: Utrzymanie w schronisku bezdomnych zwierząt z terenu miasta Świętochłowice (CPV 74700000-6, 93500000-3)

Czytaj
 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Czytaj
 

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Czytaj
 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie

Czytaj
 

Załącznik nr 3 - Umowa

Czytaj

DataOpisTreść
04.12.2006

Gmina Świętochłowice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świętochłowice, 41 - 600 Świętochłowice ul. Katowicka 54 ogłasza przetarg nieograniczony na: Wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych w roku 2007 mających na celu ustalenie wartości nieruchomości, będących przedmiotem obrotu. (CPV 70.00.00.00-1)

Czytaj
 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Czytaj
 

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Czytaj
 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie

Czytaj
 

Załącznik nr 3 - Umowa

Czytaj

DataOpisTreść
30.11.2006

Gmina Świętochłowice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świętochłowice, 41 - 600 Świętochłowice ul. Katowicka 54 ogłasza przetarg nieograniczony na: Dostawę artykułów biurowych i papierniczych dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach w okresie od 01.01.2007r. do 30.04.2008r. (CPV 21125000, 21232300, 22850000, 25247000, 30192000)

Czytaj
 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Czytaj
 

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Czytaj
 

Załącznik do formularza ofertowego [*.xls]

Czytaj
 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie

Czytaj
 

Załącznik nr 3 - Umowa

Czytaj

DataOpisTreść
28.11.2006

Gmina Świętochłowice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świętochłowice, 41 - 600 Świętochłowice ul. Katowicka 54 ogłasza przetarg nieograniczony na: Sporządzenie projektu budowlano - wykonawczego stadionu międzyszkolnego przy ul. Sudeckiej w Świętochłowicach (CPV 74.22.20.00-1)

Czytaj
 

Przetarg unieważniony

Czytaj
 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Czytaj
 

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Czytaj
 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie

Czytaj
 

Załącznik nr 3 - Umowa

Czytaj
 

Załącznik nr 4 - Wykaz wykonanych zamówień

Czytaj
 

Załącznik nr 5 - Wykaz osób wykonujących zamówienie

Czytaj
 

Koncepcja stadion (*.zip)

Czytaj

DataOpisTreść
28.11.2006

Gmina Świętochłowice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świętochłowice, 41 - 600 Świętochłowice ul. Katowicka 54 ogłasza przetarg nieograniczony na: Utrzymanie w schronisku bezdomnych zwierząt z terenu miasta Świętochłowice (CPV 74700000-6, 93500000-3)

Czytaj
 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Czytaj
 

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Czytaj
 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie

Czytaj
 

Załącznik nr 3 - Umowa

Czytaj

DataOpisTreść
28.11.2006

Gmina Świętochłowice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świętochłowice, 41 - 600 Świętochłowice ul. Katowicka 54 ogłasza przetarg nieograniczony na: Dostawa tablic rejestracyjnych dla potrzeb Wydziału Komunikacji Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach w 2007r. (CPV 27520000 - 6)

Czytaj
 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Czytaj
 

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Czytaj
 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie

Czytaj
 

Załącznik nr 3 - Umowa

Czytaj
 

Załącznik nr 4 - Rodzaj tablic - wykaz

Czytaj

DataOpisTreść
08.11.2006

Gmina Świętochłowice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świętochłowice, 41 - 600 Świętochłowice ul. Katowicka 54 ogłasza przetarg nieograniczony na: Remont tarasu w Młodzieżowym Domu Kultury w Świętochłowicach (CPV 45110000-1, 45262210-6, 45262300-4, 45262310-7, 45223000-6)

Czytaj
 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Czytaj
 

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Czytaj
 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie

Czytaj
 

Załącznik nr 3 - Umowa

Czytaj
 

Załącznik nr 4a - Kosztorys ślepy

Czytaj
 

Załącznik nr 4b - Kosztorys ślepy

Czytaj
 

Załącznik nr 4b - Kosztorys ślepy

Czytaj

DataOpisTreść
07.11.2006

Gmina Świętochłowice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świętochłowice, 41 - 600 Świętochłowice ul. Katowicka 54 ogłasza przetarg nieograniczony na: Wymiana pokrycia papowego wraz z wzmocnieniem konstrukcji drewnianej dachu w Przedszkolu nr 3 przy ul. Harcerskiej w Świętochłowicach (CPV 45422000-1, 45261910-6, 45261210-9, 45261320-3)

Czytaj
 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Czytaj
 

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Czytaj
 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie

Czytaj
 

Załącznik nr 3 - Umowa

Czytaj
 

Załącznik nr 4a - Kosztorys ślepy

Czytaj
 

Załącznik nr 4b - Kosztorys ślepy

Czytaj
 

Załącznik nr 5 - Wykaz wykonanych zamówień

Czytaj

DataOpisTreść
11.10.2006

Gmina Świętochłowice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świętochłowice, 41 - 600 Świętochłowice ul. Katowicka 54 ogłasza przetarg nieograniczony na: Wykonanie termomodernizacji budynku Gimnazjum nr 4 w Świętochłowicach przy ul. Szkolnej 17 (CPV 45.32.00.00, 45.42.10.00, 45.30.00.00)

Czytaj
 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Czytaj
 

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Czytaj
 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie

Czytaj
 

Załącznik nr 3 - Umowa

Czytaj
 

Załącznik nr 4a - Kosztorys ślepy

Czytaj
 

Załącznik nr 4b - Kosztorys ślepy

Czytaj
 

Załącznik nr 4c - Kosztorys ślepy

Czytaj
 

Załącznik nr 4d - Kosztorys ślepy

Czytaj
 

Załącznik nr 5 - Wykaz wykonanych zamówień

Czytaj
 

Załącznik nr 6 - Wykaz podwykonawców

Czytaj
 

Plan BIOS

Czytaj
 

Projekt architektoniczny

Czytaj
 

Projekt elektryczny

Czytaj
 

Projekt instalacyjny

Czytaj
 

Projekt wymiennikowni

Czytaj
 

Zawiadomienie o proteście

Czytaj
 

Treść protestu

Czytaj
 

Wyjaśnienia

Czytaj
 

Odpowiedź na protest

Czytaj
 

Wyjaśnienia cz.2

Czytaj

DataOpisTreść
10.10.2006

Gmina Świętochłowice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świętochłowice, 41 - 600 Świętochłowice ul. Katowicka 54 ogłasza przetarg nieograniczony na: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 przy ul. Sudeckiej 5 w Świętochłowicach (CPV 45.32.00.00, 45.42.10.00, 45.30.00.00)

Czytaj
 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Czytaj
 

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Czytaj
 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie

Czytaj
 

Załącznik nr 3 - Umowa

Czytaj
 

Załącznik nr 4a - Kosztorys ślepy

Czytaj
 

Załącznik nr 4b - Kosztorys ślepy

Czytaj
 

Załącznik nr 4c - Kosztorys ślepy

Czytaj
 

Załącznik nr 5 - Wykaz wykonanych zamówień

Czytaj
 

Załącznik nr 6 - Wykaz podwykonawców

Czytaj
 

Dokumentacja - detale

Czytaj
 

Dokumentacja - elewacje

Czytaj
 

Dokumentacja - elewacje kolorystyka

Czytaj
 

Dokumentacja - szkoła rzuty

Czytaj
 

Dokumentacja - zestawienie stolarki

Czytaj
 

Zawiadomienie o proteście

Czytaj
 

Treść protestu

Czytaj
 

Odpowiedź na protest

Czytaj

DataOpisTreść
03.10.2006

Gmina Świętochłowice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świętochłowice, 41 - 600 Świętochłowice ul. Katowicka 54 ogłasza przetarg nieograniczony na: Wykonanie oświetlenia ul. Katowickiej od ul. Cmentarnej do budynku nr 47 oraz skweru "mijanka" w Świętochłowicach - II etap (KOD CPV - 45300000-1, 45310000-3, 45316000-5)

Czytaj
 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Czytaj
 

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Czytaj
 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie

Czytaj
 

Załącznik nr 3 - Umowa

Czytaj
 

Załącznik nr 4 - Kosztorys ślepy

Czytaj
 

Załącznik nr 5 - Wykaz wykonanych zamówień

Czytaj

DataOpisTreść
03.10.2006

Gmina Świętochłowice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świętochłowice, 41 - 600 Świętochłowice ul. Katowicka 54 ogłasza przetarg nieograniczony na: Wykonanie remontu wiaduktu drogowego przy ul. Barlickiego w Świętochłowicach (KOD CPV - 45221121-6 , 45233223-8)

Czytaj
 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Czytaj
 

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Czytaj
 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie

Czytaj
 

Załącznik nr 3 - Umowa

Czytaj
 

Załącznik nr 4 - Kosztorys ślepy (*.DAT)

Czytaj
 

Załącznik nr 5 - Wykaz osób

Czytaj
 

Załącznik nr 6 - Wykaz robót

Czytaj

DataOpisTreść
03.10.2006

Gmina Świętochłowice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świętochłowice, 41 - 600 Świętochłowice ul. Katowicka 54 ogłasza przetarg nieograniczony na: Wykonanie remontu wiaduktu drogowego przy ul. Chorzowskiej w Świętochłowicach (KOD CPV - 45221121-6 , 45233223-8)

Czytaj
 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Czytaj
 

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Czytaj
 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie

Czytaj
 

Załącznik nr 3 - Umowa

Czytaj
 

Załącznik nr 4 - Kosztorys ślepy (*.DAT)

Czytaj
 

Załącznik nr 5 - Wykaz osób

Czytaj
 

Załącznik nr 6 - Wykaz robót

Czytaj

DataOpisTreść
29.09.2006

Gmina Świętochłowice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świętochłowice, 41 - 600 Świętochłowice ul. Katowicka 54 ogłasza przetarg nieograniczony na: Remont dachu na budynku Zespołu Szkół Gimnazjalnych i Pracy Pozaszkolnej przy ul. Bukowego 23 w Świętochłowicach (CPV 45422000-1, 45261910-6, 45261210-9, 45261320-3)

Czytaj
 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Czytaj
 

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Czytaj
 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie

Czytaj
 

Załącznik nr 3 - Umowa

Czytaj
 

Załącznik nr 4 - Kosztorys ślepy (*.KST)

Czytaj
 

Załącznik nr 5 - Wykaz wykonanych zamówień

Czytaj
 

Załącznik nr 6 - Wykaz osób

Czytaj

DataOpisTreść
29.09.2006

Gmina Świętochłowice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świętochłowice, 41 - 600 Świętochłowice ul. Katowicka 54 ogłasza przetarg nieograniczony na: Utrzymanie w schronisku bezdomnych zwierząt z terenu miasta Świętochłowice (CPV 74700000-6, 93500000-3)

Czytaj
 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Czytaj
 

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Czytaj
 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie

Czytaj
 

Załącznik nr 3 - Umowa

Czytaj

DataOpisTreść
29.09.2006

Gmina Świętochłowice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świętochłowice, 41 - 600 Świętochłowice ul. Katowicka 54 ogłasza przetarg nieograniczony na: Zarządzanie cmentarzem komunalnym przy ul. Bytomskiej w Świętochłowicach (CPV 93711100-6, 93711110-9)

Czytaj
 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Czytaj
 

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Czytaj
 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie

Czytaj
 

Załącznik nr 3 - Uchwała Rady Miasta

Czytaj
 

Załącznik nr 4 - Umowa

Czytaj
 

Załącznik nr 5 - Wykaz osób

Czytaj

DataOpisTreść
29.09.2006

Gmina Świętochłowice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świętochłowice, 41 - 600 Świętochłowice ul. Katowicka 54 ogłasza przetarg nieograniczony na: Dostawa wraz z zabudową drzwi dymoszczelnych oraz drzwi o odporności ogniowej do 30 min. w budynku Domu Pomocy Społecznej "Złota Jesień" przy ul. Imieli 12 w Świętochłowicach. (CPV 45421000-4)

Czytaj
 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Czytaj
 

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Czytaj
 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie

Czytaj
 

Załącznik nr 3 - Umowa

Czytaj
 

Załącznik nr 4 - Kosztorys ślepy (*.KST)

Czytaj
 

Załącznik nr 5 - Projekt wykonawczy (*.dwg)

Czytaj
 

Załącznik nr 6 - Opis techniczny

Czytaj

DataOpisTreść
28.09.2006

Gmina Świętochłowice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świętochłowice, 41 - 600 Świętochłowice ul. Katowicka 54 ogłasza przetarg nieograniczony na: Budowa gminnego punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych i wielkogabarytowych na składowisku odpadów komunalnych w Świętochłowicach (CPV 45.22.21.10-3, 45.11.10.00-9, 45.11.12.00-0, 45.23.31.24-4)

Czytaj
 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Czytaj
 

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Czytaj
 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie

Czytaj
 

Załącznik nr 3 - Umowa

Czytaj
 

Załącznik nr 4 - Kosztorys ślepy (*.ATH)

Czytaj
 

Załącznik nr 5 - Opis projektu wykonawczego

Czytaj
 

Załącznik nr 6 - Wykaz podwykonawców

Czytaj
 

Załącznik nr 7 - Wykaz osób

Czytaj
 

Projekt - drogi (*.dwg)

Czytaj
 

Projekt - kanalizacja (*.dwg)

Czytaj
 

Projekt - plan zagospodarowania (*.dwg)

Czytaj
 

Projekt - przekrój konstrukcji (*.dwg)

Czytaj
 

Profil kanalizacji deszczowej (*.jpg)

Czytaj
 

Wiata rzut i przekroje (*.jpg)

Czytaj
 

Projekt - kanalizacja-A2 (*.dwf)

Czytaj
 

Projekt - plan zagospodarowania2 (*.dwf)

Czytaj
 

Projekt - drogi-A2.(*.dwf)

Czytaj
 

Projekt - przekrój konstrukcji2 (*.dwf)

Czytaj

DataOpisTreść
21.09.2006

Gmina Świętochłowice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świętochłowice, 41 - 600 Świętochłowice ul. Katowicka 54 ogłasza przetarg nieograniczony na: Utrzymanie i obsługa szaletów miejskich w Świętochłowicach (CPV 74700000-6, 93500000-3)

Czytaj
 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Czytaj
 

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Czytaj
 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie

Czytaj
 

Załącznik nr 3 - Umowa

Czytaj

DataOpisTreść
23.08.2006

Gmina Świętochłowice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świętochłowice, 41 - 600 Świętochłowice ul. Katowicka 54 ogłasza przetarg nieograniczony na: Wykonanie oświetlenia ul. Katowickiej od ul. Cmentarnej do budynku nr 47 oraz skweru "mijanka" w Świętochłowicach - II etap (CPV 45.30.00.00-1, 45.31.00.00-3, 45.31.60.00-5)

Czytaj
 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Czytaj
 

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Czytaj
 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie

Czytaj
 

Załącznik nr 3 - Umowa

Czytaj
 

Załącznik nr 4 - Kosztorys ślepy [*.DOC]

Czytaj
 

Załącznik nr 5 - Wykaz wykonanych zamówień

Czytaj

DataOpisTreść
22.08.2006

Gmina Świętochłowice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świętochłowice, 41 - 600 Świętochłowice ul. Katowicka 54 ogłasza przetarg nieograniczony na: Wykonanie remontu wiaduktu drogowego przy ul. Barlickiego w Świętochłowicach (CPV 45.22.11.21-6 , 45.23.32.23-8)

Czytaj
 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Czytaj
 

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Czytaj
 

Załącznik nr 2 - Umowa

Czytaj
 

Załącznik nr 3 - Kosztorys ślepy [*.DAT]

Czytaj
 

Załącznik nr 4 - Wykaz osób wykonujących zamówienie

Czytaj
 

Załącznik nr 5 - Wykaz wykonanych robót

Czytaj

DataOpisTreść
22.08.2006

Gmina Świętochłowice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świętochłowice, 41 - 600 Świętochłowice ul. Katowicka 54 ogłasza przetarg nieograniczony na: Wykonanie remontu wiaduktu drogowego przy ul. Bytomskiej w Świętochłowicach (CPV 45.22.11.21-6 , 45.23.32.23-8)

Czytaj
 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Czytaj
 

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Czytaj
 

Załącznik nr 2 - Umowa

Czytaj
 

Załącznik nr 3 - Kosztorys ślepy [*.DAT]

Czytaj
 

Załącznik nr 4 - Wykaz osób wykonujących zamówienie

Czytaj
 

Załącznik nr 5 - Wykaz wykonanych robót

Czytaj

DataOpisTreść
22.08.2006

Gmina Świętochłowice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świętochłowice, 41 - 600 Świętochłowice ul. Katowicka 54 ogłasza przetarg nieograniczony na: Wykonanie remontu wiaduktu drogowego przy ul. Chorzowskiej w Świętochłowicach (CPV 45.22.11.21-6 , 45.23.32.23-8)

Czytaj
 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Czytaj
 

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Czytaj
 

Załącznik nr 2 - Umowa

Czytaj
 

Załącznik nr 3 - Kosztorys ślepy [*.DAT]

Czytaj
 

Załącznik nr 4 - Wykaz osób wykonujących zamówienie

Czytaj
 

Załącznik nr 5 - Wykaz wykonanych robót

Czytaj

DataOpisTreść
16.08.2006

Gmina Świętochłowice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świętochłowice, 41 - 600 Świętochłowice ul. Katowicka 54 ogłasza przetarg nieograniczony na: Trzyletnie utrzymanie dróg powiatowych, gminnych i wojewódzkich (DTŚ) na terenie miasta Świętochłowice (CPV 90.21.00.00, 90.21.20.00, 77.31.00.00, 74.74.40.00, 45.23.32.00)

Czytaj
 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Czytaj
 

Załącznik nr 1 - Harmonogram letniego utrzymania jezdni

Czytaj
 

Załącznik nr 2 - Harmonogram letniego utrzymania chodników

Czytaj
 

Załącznik nr 3 - Wykaz chodników do zimowego utrzymania

Czytaj
 

Załącznik nr 4 - Wykaz jezdni do zimowego utrzymania

Czytaj
 

Załącznik nr 5 - Program prowadzenia Akcji Zimowej

Czytaj
 

Załącznik nr 6 - Wykaz zieleni

Czytaj
 

Załącznik nr 7 - Wykaz sprzętu

Czytaj
 

Załącznik nr 8 - Oświadczenie

Czytaj
 

Załącznik nr 9 - Formularz ofertowy

Czytaj
 

Załącznik nr 10 - Umowa

Czytaj

DataOpisTreść
07.08.2006

Gmina Świętochłowice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świętochłowice, 41 - 600 Świętochłowice ul. Katowicka 54 ogłasza przetarg nieograniczony na: Budowa boiska wielofunkcyjnego na Osiedlu Brzezina w Świętochłowicach (CPV 45.21.22.21-1, 45.23.32.22-1)

Czytaj
 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Czytaj
 

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Czytaj
 

Załącznik nr 2 - Umowa

Czytaj
 

Załącznik nr 3 - Kosztorys ślepy [*.KST]

Czytaj
 

Załącznik nr 4 - Wykaz wykonanych robót

Czytaj
 

Załącznik nr 5 - Wykaz podwykonawców

Czytaj
 

Załącznik nr 6 - Wykaz osób wykonujących zamówienie

Czytaj

DataOpisTreść
04.08.2006

Gmina Świętochłowice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świętochłowice, 41 - 600 Świętochłowice ul. Katowicka 54 ogłasza przetarg nieograniczony na: Budowę ulicy Gołęszyców - odcinek północny - w Świętochłowicach (CPV 45.23.31.20-6, 45.23.32.22-1, 45.23.24.51-8)

Czytaj
 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Czytaj
 

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Czytaj
 

Załącznik nr 2 - Umowa

Czytaj
 

Załącznik nr 3 - Kosztorys ślepy

Czytaj
 

Załącznik nr 4 - Wykaz podwykonawców

Czytaj
 

Załącznik nr 5 - Wykaz osób wykonujących zamówienie

Czytaj
 

Załącznik nr 6 - Wykaz wykonanych robót

Czytaj

DataOpisTreść
03.08.2006

Gmina Świętochłowice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świętochłowice, 41 - 600 Świętochłowice ul. Katowicka 54 ogłasza przetarg nieograniczony na: Modernizację boiska sportowego przy Gimnazjum nr 5 przy ul. Wojska Polskiego w Świętochłowicach (CPV 45.21.22.21-1, 45.23.32.22-1)

Czytaj
 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Czytaj
 

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Czytaj
 

Załącznik nr 2 - Umowa

Czytaj
 

Załącznik nr 3 - Kosztorys ślepy [*.KST]

Czytaj
 

Załącznik nr 4 - Wykaz wykonanych robót

Czytaj
 

Załącznik nr 5 - Wykaz podwykonawców

Czytaj
 

Załącznik nr 6 - Wykaz osób wykonujących zamówienie

Czytaj

DataOpisTreść
01.08.2006

Gmina Świętochłowice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świętochłowice, 41 - 600 Świętochłowice ul. Katowicka 54 ogłasza przetarg nieograniczony na: Wykonanie remontu nawierzchni placu w rejonie Muzeum Miejskiego i byłego dworca kolejowego w Świętochłowicach (CPV 45.23.32.50, 45.31.43.00, 45.23.24.51)

Czytaj
 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Czytaj
 

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Czytaj
 

Załącznik nr 2 - Umowa

Czytaj
 

Załącznik nr 3 - Kosztorys ślepy [*.PRD]

Czytaj
 

Załącznik nr 4 - Wykaz wykonanych robót

Czytaj
 

Załącznik nr 5 - Wykaz podwykonawców

Czytaj
 

Załącznik nr 6 - Wykaz osób wykonujących zamówienie

Czytaj

DataOpisTreść
31.07.2006

Gmina Świętochłowice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świętochłowice, 41 - 600 Świętochłowice ul. Katowicka 54 ogłasza przetarg nieograniczony na: Termomodernizację budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 przy ul. Sudeckiej 5 w Świętochłowicach (CPV 45.32.00.00, 45.42.10.00, 45.30.00.00,)

Czytaj
 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Czytaj
 

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Czytaj
 

Załącznik nr 2 - Umowa

Czytaj
 

Załącznik nr 3 - Kosztorys ślepy - część budowlana [*.KST]

Czytaj
 

Załącznik nr 3 - Kosztorys ślepy - część co [*.KST]

Czytaj
 

Załącznik nr 3 - Kosztorys ślepy - część elektryczna [*.KST]

Czytaj
 

Załącznik nr 4 - Wykaz wykonanych zamówień

Czytaj
 

Załącznik nr 5 - Wykaz osób wykonujących zamówienie

Czytaj
 

Wyjaśnienie

Czytaj
 

Wyjaśnienie

Czytaj
 

Wyjaśnienie

Czytaj
 

Dokumentacja projektowa [*.rar]

Czytaj

DataOpisTreść
26.07.2006

Gmina Świętochłowice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świętochłowice, 41 - 600 Świętochłowice ul. Katowicka 54 ogłasza przetarg nieograniczony na: Wymiana krawężników drogowych wraz z remontem cząstkowym nawierzchni chodników przy ul. Mickiewicza i ul. Krasickiego w Świętochłowicach (CPV 45.23.31.40)

Czytaj
 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Czytaj
 

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Czytaj
 

Załącznik nr 2 - Umowa

Czytaj
 

Załącznik nr 3 - Kosztorys ślepy [*.PRD]

Czytaj
 

Załącznik nr 4 - Wykaz wykonanych zamówień

Czytaj
 

Załącznik nr 5 - Wykaz osób wykonujących zamówienie

Czytaj

DataOpisTreść
26.07.2006

Gmina Świętochłowice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świętochłowice, 41 - 600 Świętochłowice ul. Katowicka 54 ogłasza przetarg nieograniczony na: Remont nawierzchni chodnika przy ul. Katowickiej w Świętochłowicach - na odcinku od ul. Cmentarnej do ul. Tunelowej (strona południowa) (KOD CPV - 45.23.31.40)

Czytaj
 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Czytaj
 

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Czytaj
 

Załącznik nr 2 - Umowa

Czytaj
 

Załącznik nr 3 - Kosztorys ślepy [*.PRD]

Czytaj
 

Załącznik nr 4 - Wykaz wykonanych zamówień

Czytaj
 

Załącznik nr 5 - Wykaz osób wykonujących zamówienie

Czytaj

DataOpisTreść
26.07.2006

Gmina Świętochłowice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świętochłowice, 41 - 600 Świętochłowice ul. Katowicka 54 ogłasza przetarg nieograniczony na: Wykonanie remontu nawierzchni chodników przy ul. Kamionki w Świętochłowicach (KOD CPV - 45.23.31.40)

Czytaj
 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Czytaj
 

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Czytaj
 

Załącznik nr 2 - Umowa

Czytaj
 

Załącznik nr 3 - Kosztorys ślepy [*.PRD]

Czytaj
 

Załącznik nr 4 - Wykaz wykonanych zamówień

Czytaj
 

Załącznik nr 5 - Wykaz osób wykonujących zamówienie

Czytaj

DataOpisTreść
25.07.2006

Gmina Świętochłowice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świętochłowice, 41 - 600 Świętochłowice ul. Katowicka 54 ogłasza przetarg nieograniczony na: Wykonanie remontu nawierzchni jezdni ul. Świerczewskiego w Świętochłowicach (CPV 45233223-8)

PRZETARG UNIEWAŻNIONO

Czytaj
 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Czytaj
 

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Czytaj
 

Załącznik nr 2 - Umowa

Czytaj
 

Załącznik nr 3 - Kosztorys ślepy [*.PRD]

Czytaj
 

Załącznik nr 4 - Wykaz wykonanych zamówień

Czytaj
 

Załącznik nr 5 - Wykaz osób wykonujących zamówienie

Czytaj

DataOpisTreść
19.07.2006

Gmina Świętochłowice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świętochłowice, 41 - 600 Świętochłowice ul. Katowicka 54 ogłasza przetarg nieograniczony na: Dwuletnie bieżące utrzymanie i konserwacja sygnalizacji świetlnych na drogach będących w Zarządzie Prezydenta Miasta Świętochłowice (CPV 50.23.22.00)

Czytaj
 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Czytaj
 

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Czytaj
 

Załącznik nr 2 - Umowa

Czytaj
 

Załącznik nr 3 - Zestawienie sygnalizacji

Czytaj

DataOpisTreść
19.07.2006

Gmina Świętochłowice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świętochłowice, 41 - 600 Świętochłowice ul. Katowicka 54 ogłasza przetarg nieograniczony na: Wymiana okien w Przedszkolu nr 2 przy ul. Wodnej 13 oraz w Przedszkolu nr 8 przy ul. Zubrzyckiego 10 w Świętochłowicach (CPV 45420000-7)

Czytaj
 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Czytaj
 

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Czytaj
 

Załącznik nr 2 - Umowa

Czytaj
 

Załącznik nr 3 - Kosztorys ślepy [*.KST]

Czytaj

DataOpisTreść
19.07.2006

Gmina Świętochłowice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świętochłowice, 41 - 600 Świętochłowice ul. Katowicka 54 ogłasza przetarg nieograniczony na: Odnowa i utrzymanie oznakowania poziomego na drogach będących w Zarządzie Prezydenta Miasta Świętochłowice (CPV 45.23.32.21)

Czytaj
 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Czytaj
 

Załącznik nr 1 - Zestawienie oznakowania poziomego na terenie miasta Świętochłowice

Czytaj
 

Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy

Czytaj
 

Załącznik nr 3 - Umowa

Czytaj
 

Załącznik nr 4 - Zestawienie materiałów do odnowy i bieżącego utrzymania oznakowania poziomego

Czytaj


DataOpisTreść
19.07.2006

Gmina Świętochłowice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świętochłowice, 41 - 600 Świętochłowice ul. Katowicka 54 ogłasza przetarg nieograniczony na: Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach będących w zarządzie Prezydenta Miasta Świętochłowice (CPV 45.23.32.80, 45.23.32.90, 28.52.74.20)

Czytaj
 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Czytaj
 

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Czytaj
 

Załącznik nr 2 - Wykaz znaków drogowych oraz czynności objętych zamówieniem

Czytaj
 

Załącznik nr 3 - Umowa

Czytaj