DataOpisTreść
13.12.2007

Gmina Świętochłowice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świętochłowice, 41 - 600 Świętochłowice ul. Katowicka 54 ogłasza przetarg nieograniczony na: "Wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych w roku 2008, mających na celu ustalenie wartości nieruchomości, będących przedmiotem obrotu wraz z przeszacowaniem dotychczasowych wartości gruntów" (CPV 70.00.00.00-1)

Czytaj
 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Czytaj
 

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Czytaj
 

Załącznik nr 2 - Formularz cenowy

Czytaj
 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie

Czytaj
 

Załącznik nr 4 - Wzór umowy

Czytaj
 

Załącznik nr 5 - Formularz cenowy do umowy

Czytaj
10.11.2008

Wybór oferty

Czytaj

DataOpisTreść
07.12.2007

Gmina Świętochłowice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świętochłowice, 41 - 600 Świętochłowice ul. Katowicka 54 ogłasza przetarg nieograniczony na: "Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Świętochłowice" (CPV 74251000-3)

Czytaj
10.01.2008

UNIEWAŻNIENIE

Czytaj

DataOpisTreść
22.11.2007

Gmina Świętochłowice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świętochłowice, 41 - 600 Świętochłowice ul. Katowicka 54 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 60.000 euro na: "Dostawa tablic rejestracyjnych dla potrzeb Wydziału Komunikacji Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach w 2008r." (CPV 27520000 - 6)

Czytaj
 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Czytaj
 

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Czytaj
 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie

Czytaj
 

Załącznik nr 3 - Projekt umowy

Czytaj
 

Załącznik nr 4 - Formularz cenowy

Czytaj

DataOpisTreść
10.10.2007

Gmina Świętochłowice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świętochłowice, 41 - 600 Świętochłowice ul. Katowicka 54 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 60.000 euro na: "Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Świętochłowice" (CPV 74251000-3)

Czytaj
 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Czytaj
 

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Czytaj
 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie

Czytaj
 

Załącznik nr 3 - Projekt umowy

Czytaj
 

Załącznik nr 4 - Wykaz wykonanych usług

Czytaj
 

Załącznik nr 5 - Wykaz osób

Czytaj

DataOpisTreść
09.10.2007

Gmina Świętochłowice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świętochłowice, 41 - 600 Świętochłowice ul. Katowicka 54 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 60.000 euro na: "Przewóz osób niepełnosprawnych wraz z opieką do placówek oświatowych" (CPV 60113400-7)

Czytaj
 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Czytaj
 

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Czytaj
 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie

Czytaj
 

Załącznik nr 3 - Projekt umowy

Czytaj
 

Załącznik nr 4 - Wykaz pojazdów

Czytaj
 

Załącznik nr 5 - Wykaz osób

Czytaj

DataOpisTreść
02.10.2007

Gmina Świętochłowice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świętochłowice, 41 - 600 Świętochłowice ul. Katowicka 54 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 60.000 euro na: "Wykonanie wentylacji mechanicznej wraz z robotami ogólnobudowlanymi w Szkole Podstawowej nr 10 przy ul. Łagiewnickiej 65 oraz w Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Chopina 1 w Świętochłowicach" (CPV 45331000-6, 45333000-0, 45421100-8, 45430000-0, 45312311-0)

Czytaj
 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Czytaj
 

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Czytaj
 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie

Czytaj
 

Załącznik nr 3 - Wykaz wykonanych zamówień

Czytaj
 

Załącznik nr 4 - Wykaz osób

Czytaj
 

Załącznik nr 5 - Projekt umowy

Czytaj
 

Załącznik nr 6 - Specyfikacje techniczne

Czytaj
 

Załącznik nr 7 - Dokumentacja projektowa

Czytaj

DataOpisTreść
02.10.2007

Gmina Świętochłowice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świętochłowice, 41 - 600 Świętochłowice ul. Katowicka 54 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 60.000 euro na: "Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania: "Przebudowa ulicy Bytomskiej w Świętochłowicach" (CPV 74232000-4)

Czytaj
 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Czytaj
 

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Czytaj
 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie

Czytaj
 

Załącznik nr 3 - Projekt umowy

Czytaj
 

Załacznik nr 4 - Wykaz wykonanych usług

Czytaj
 

Załącznik nr 5 - Wykaz osób

Czytaj
 

Załacznik nr 6 - Wykaz podwykonawców

Czytaj
 

Załącznik nr 7 - Koncepcja architektoniczna

Czytaj
 

Wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ

Czytaj

DataOpisTreść
28.09.2007

Gmina Świętochłowice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świętochłowice, 41 - 600 Świętochłowice ul. Katowicka 54 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 60.000 euro na: "Wykonanie kotłowni gazowej w budynku Centrum Kultury Śląskiej przy placu Krauzego 1 w Świętochłowicach" (CPV 45331110-0, 45332200-5, 45310000-3, 45312311-0, 45315700-5)

Czytaj
 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Czytaj
 

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Czytaj
 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie

Czytaj
 

Załącznik nr 3 - Wykaz wykonanych zamówień

Czytaj
 

Załącznik nr 4 - Wykaz osób

Czytaj
 

Załącznik nr 5 - Projekt umowy

Czytaj
 

Załącznik nr 6 - Specyfikacja techniczna

Czytaj
 

Załącznik nr 7 - Dokumentacja projektowa

Czytaj
 

Wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ

Czytaj

DataOpisTreść
21.09.2007

Gmina Świętochłowice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świętochłowice, 41 - 600 Świętochłowice ul. Katowicka 54 ogłasza przetarg nieograniczony na: "Wykonanie pokrycia dachu hali basenowej w Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Zubrzyckiego w Świętochłowicach w technologii wielowarstwowego natrysku sztywnej pianki poliuretanowej z lakierowaniem farbą UV" (CPV 45261210-9)

Czytaj
 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Czytaj
 

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Czytaj
 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie

Czytaj
 

Załacznik nr 3 - Wykaz osób

Czytaj
 

Załącznik nr 4 - Projekt umowy

Czytaj
 

Załącznik nr 5 - Specyfikacja techniczna

Czytaj
 

Załącznik nr 6 - Kosztorys ślepy (plik KST)

Czytaj

DataOpisTreść
18.09.2007

Gmina Świętochłowice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świętochłowice, 41 - 600 Świętochłowice ul. Katowicka 54 ogłasza przetarg nieograniczony na: "Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Świętochłowice" (CPV 74251000-3)

Czytaj
 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Czytaj
 

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Czytaj
 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie

Czytaj
 

Załącznik nr 3 - Projekt umowy

Czytaj
 

Załącznik nr 4 - Wykaz wykonanych usług

Czytaj
 

Załacznik nr 5 - Wykaz osób

Czytaj

DataOpisTreść
24.08.2007

Gmina Świętochłowice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świętochłowice, 41 - 600 Świętochłowice ul. Katowicka 54 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 60.000 euro na: "Budowa dźwigu oraz pochylni dla osób niepełnosprawnych dla potrzeb Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 10 przy ul. Łagiewnickiej 65 w Świętochłowicach" (CPV 45214230-1, 45300000-0, 45310000-3)

Czytaj
 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Czytaj
 

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Czytaj
 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie

Czytaj
 

Załącznik nr 3 - Wykaz osób

Czytaj
 

Załącznik nr 4 - Projekt umowy

Czytaj
 

Załacznik nr 5 - Specyfikacja techniczna

Czytaj
 

Załacznik nr 6 - Dokumentacja projektowa

Czytaj

DataOpisTreść
22.08.2007

Gmina Świętochłowice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świętochłowice, 41 - 600 Świętochłowice ul. Katowicka 54 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 60.000 euro na: "Wykonanie pokrycia dachu hali basenowej w Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Zubrzyckiego w Świętochłowicach w technologii wielowarstwowego natrysku sztywnej pianki poliuretanowej z lakierowaniem farbą UV" (CPV 45261210 - 9)

Czytaj
 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Czytaj
 

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Czytaj
 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie

Czytaj
 

Załącznik nr 3 - Wykaz osób

Czytaj
 

Załącznik nr 4 - Projekt umowy

Czytaj
 

Załącznik nr 5 - Specyfikacja techniczna

Czytaj
 

Załącznik nr 6 - Kosztory ślepy [*.KST]

Czytaj

DataOpisTreść
14.08.2007

Gmina Świętochłowice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świętochłowice, 41 - 600 Świętochłowice ul. Katowicka 54 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 60.000 euro na: "Wykonanie oświetlenia ul. Hutniczej w Świętochłowicach" (CPV 45300000-1, 45310000-3, 45316000-5)

Czytaj
 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Czytaj
 

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Czytaj
 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie

Czytaj
 

Załącznik nr 3 - Projekt umowy

Czytaj
 

Załącznik nr 4 - Wykaz osób

Czytaj
 

Załącznik nr 5 - Wykaz wykonanych zamówień

Czytaj
 

Załącznik nr 6 - Specyfikacja techniczna

Czytaj
 

Załącznik nr 7 - Dokumentacja projektowa [9 MB]

Czytaj
 

Wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ

Czytaj

DataOpisTreść
03.08.2007

Gmina Świętochłowice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świętochłowice, 41 - 600 Świętochłowice ul. Katowicka 54 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 60.000 euro na: "Przewóz osób niepełnosprawnych wraz z opieką do placówek oświatowych" (CPV 60113400-7)

Czytaj
 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Czytaj
 

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Czytaj
 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie

Czytaj
 

Załącznik nr 3 - Projekt umowy

Czytaj
 

Załącznik nr 4 - Wykaz pojazdów

Czytaj
 

Załącznik nr 5 - Wykaz osób

Czytaj

DataOpisTreść
02.08.2007

Gmina Świętochłowice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świętochłowice, 41 - 600 Świętochłowice ul. Katowicka 54 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 60.000 euro na: "Przebudowa odcinka sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz budowa odcinka kanalizacji deszczowej i odtworzenie nawierzchni części ulicy Lipowej w Świętochłowicach" (CPV 4523100-8, 45233300-2, 45233100-0)

Czytaj
 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Czytaj
 

Załącznik do umowy

Czytaj
 

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Czytaj
 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie

Czytaj
 

Załącznik nr 3a - Wykaz wykonanych zamówień (a)

Czytaj
 

Załącznik nr 3b - Wykaz wykonanych zamówień (b)

Czytaj
 

Załącznik nr 3c - Wykaz wykonanych zamówień (c)

Czytaj
 

Załącznik nr 4 - Wykaz osób

Czytaj
 

Załącznik nr 5 - Projekt umowy

Czytaj
 

Załącznik nr 6 - Specyfikacja techniczna

Czytaj
 

Załącznik nr 7 - Dokumentacja projektowa [19 MB]

Czytaj
 

Wyjaśnienie

Czytaj
 

Wyjaśnienie i modyfikacja SIWZ

Czytaj

DataOpisTreść
25.07.2007

Gmina Świętochłowice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świętochłowice, 41 - 600 Świętochłowice ul. Katowicka 54 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 60.000 euro na: "Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 5 przy ul. Wojska Polskiego 75 w Świętochłowicach wraz ze zmianą sposobu ogrzewania" (CPV 45.32.00.00, 45.42.10.00, 45.30.00.00)

Czytaj
 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Czytaj
 

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Czytaj
 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie

Czytaj
 

Załącznik nr 3 - Wykaz wokonanych zamówień

Czytaj
 

Załącznik nr 4 - Wykaz osób

Czytaj
 

Załącznik nr 5 - Projekt umowy

Czytaj
 

Załącznik nr 6 - Specyfikacje techniczne [5 MB]

Czytaj
 

Załącznik nr 7 - Dokumentacja projektowa [40 MB]

Czytaj
 

Wyjaśnienie i modyfikacja SIWZ

Czytaj
 

Wyjaśnienie i modyfikacja SIWZ 2

Czytaj
 

Wyjaśnienie i modyfikacja SIWZ 3

Czytaj

DataOpisTreść
25.07.2007

Urząd Miasta Świętochłowice, 41 - 600 Świętochłowice ul. Katowicka 54 ogłasza przetarg na: "Dostawa materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek, drukarek oraz faksów dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach " (CPV 30192113-6)

Czytaj
 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Czytaj
 

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Czytaj
 

Załącznik nr 2 - Formularz cenowy

Czytaj
 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie

Czytaj
 

Załącznik nr 4 - Projekt umowy

Czytaj
 

Załącznik nr 5 - Wykaz wokonanych zamówień

Czytaj
 

Zawiadomienie o wniesieniu protestu

Czytaj
 

Wyjaśnienie

Czytaj
 

Rozstrzygnięcie protestu

Czytaj

DataOpisTreść
12.07.2007

Gmina Świętochłowice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świętochłowice, 41 - 600 Świętochłowice ul. Katowicka 54 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 60.000 euro na: "Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 4 przy ul. Mielęckiego 19 w Świętochłowicach" (CPV 45400000-1, 45320000-6, 45330000-9, 45310000-3)

Czytaj
 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Czytaj
 

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Czytaj
 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie

Czytaj
 

Załącznik nr 3 - Wykaz wokonanych zamówień

Czytaj
 

Załącznik nr 4 - Wykaz osób

Czytaj
 

Załącznik nr 5 - Projekt umowy

Czytaj
 

Załącznik nr 6 - Specyfikacje techniczne

Czytaj
 

Załącznik nr 7 - Dokumentacja projektowa [13 MB]

Czytaj
 

Zmiana terminu otwarcia

Czytaj
 

Wyjaśnienie i modyfikacja SIWZ

Czytaj

DataOpisTreść
06.07.2007

Gmina Świętochłowice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świętochłowice, 41 - 600 Świętochłowice ul. Katowicka 54 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 60.000 euro na: "Budowa dźwigu oraz pochylni dla osób niepełnosprawnych dla potrzeb Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 10 przy ul. Łagiewnickiej 65 w Świętochłowicach" (CPV 45214230-1, 45300000-0, 45310000-3)

Czytaj
 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Czytaj
 

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Czytaj
 

Załącznik nr 2 - Oswiadczenie

Czytaj
 

Załącznik nr 3 - Wykaz osób

Czytaj
 

Załącznik nr 4 - Wzór umowy

Czytaj
 

Załącznik nr 5 - Specyfikacje techniczne

Czytaj
 

Załącznik nr 6 - Dokumentacja projektowa [8 MB]

Czytaj

DataOpisTreść
21.06.2007

Gmina Świętochłowice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świętochłowice, 41 - 600 Świętochłowice ul. Katowicka 54 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 60.000 euro na: "Wymiana okien skrzynkowych drewnianych na okna drewniane klejone w budynku Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach" (CPV 45421000-45421135-9)

Czytaj
 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Czytaj
 

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Czytaj
 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie

Czytaj
 

Załącznik nr 3 - Wykaz osób

Czytaj
 

Załącznik nr 4 - Wzór umowy

Czytaj
 

Załącznik nr 5 - Specyfikacja techniczna

Czytaj
 

Załącznik nr 6 - Kosztorysy ślepe [*.KST]

Czytaj
 

Załącznik nr 7 - Zdjęcia [5,25 MB]

Czytaj

DataOpisTreść
18.06.2007

Gmina Świętochłowice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świętochłowice, 41 - 600 Świętochłowice ul. Katowicka 54 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 60.000 euro na: Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania: "Przebudowa ulicy Bytomskiej w Świętochłowicach" (CPV 45112720-8 )

Czytaj
 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Czytaj
 

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Czytaj
 

Załącznik nr 2 - Oswiadczenie

Czytaj
 

Załącznik nr 3 - Wzór umowy

Czytaj
 

Załącznik nr 4 - Wykaz usług

Czytaj
 

Załącznik nr 5 - Wykaz osób

Czytaj
 

Załącznik nr 6 - Wykaz podmiotów

Czytaj
 

Załącznik nr 7 - Dokumentacja

Czytaj

DataOpisTreść
12.06.2007

Gmina Świętochłowice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świętochłowice, 41 - 600 Świętochłowice ul. Katowicka 54 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 60.000 euro na: Budowa drogi na ulicy Gołęszyców - odcinek północny - w Świętochłowicach (CPV 45110000-1, 45111200-0, 45232452-5, 45233330-1, 45233252-0, 45233124-4, 45233222-1)

Czytaj
 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Czytaj
 

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Czytaj
 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie

Czytaj
 

Załącznik nr 3 - Wzór umowy

Czytaj
 

Załącznik nr 4 - Wykaz wykonanych zamówien

Czytaj
 

Załącznik nr 5 - Wykaz osób

Czytaj
 

Załącznik nr 6 - Specyfikacje techniczne

Czytaj
 

Załącznik nr 7 - Dokumentacja projektowa [5,55 MB]

Czytaj

DataOpisTreść
05.06.2007

Gmina Świętochłowice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świętochłowice, 41 - 600 Świętochłowice ul. Katowicka 54 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 60.000 euro na: Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania: "Przebudowa ulicy Bytomskiej w Świętochłowicach" (CPV 45112720-8 )

Czytaj
 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Czytaj
 

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Czytaj
 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie

Czytaj
 

Załącznik nr 3 - Wzór umowy

Czytaj
 

Załącznik nr 4 - Wykaz wykonanych zamówien

Czytaj
 

Załącznik nr 5 - Wykaz osób

Czytaj
 

Załącznik nr 6 - Wykaz podwykonawców

Czytaj
 

Załącznik nr 7 - Koncepcja architektoniczna (*.rar) [2,8 MB]

Czytaj

DataOpisTreść
31.05.2007

Gmina Świętochłowice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świętochłowice, 41 - 600 Świętochłowice ul. Katowicka 54 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 60.000euro na: Dostawa i instalacja sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach (CPV 30213000-5, 30213100-6, 30216110-0, 30241000-0, 30233234-0, 30233231-9)

Czytaj
 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Czytaj
 

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Czytaj
 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie

Czytaj
 

Załącznik nr 3 - Wzór umowy

Czytaj
 

Załącznik nr 4 - Wykaz wykonanych zamówień

Czytaj
 

Wybór oferty

Czytaj

DataOpisTreść
26.04.2007

Gmina Swietochlowice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Swietochlowice, 41 - 600 Swietochlowice ul. Katowicka 54 oglasza przetarg nieograniczony o wartosci szacunkowej zamówienia ponizej 60.000euro na: Wymiane okien w placówkach oswiatowych na terenie miasta Swietochlowice (CPV 45420000-7)

Czytaj
 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Czytaj
 

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Czytaj
 

Załącznik nr 2 - Oswiadczenie

Czytaj
 

Załącznik nr 3 - Wzór umowy

Czytaj
 

Załącznik nr 4 - Wykaz wykonanych zamówien

Czytaj
 

Załącznik nr 5 - Specyfikacja techniczna

Czytaj
 

Załącznik nr 6 - Kosztorys slepy (plik .kst)

Czytaj
 

Załącznik nr 7 - Wykaz okien

Czytaj
 

Wyjasnienie

Czytaj

DataOpisTreść
11.04.2007

Gmina Swietochlowice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Swietochlowice, 41 - 600 Swietochlowice ul. Katowicka 54 oglasza przetarg nieograniczony na: Bankowa obsluge budzetu miasta

Czytaj
 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Czytaj
 

Załącznik nr 1 - Wykaz jednostek

Czytaj
 

Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy

Czytaj
 

Załącznik nr 3 - Formularz cenowy

Czytaj
 

Załącznik nr 4 - Oswiadczenie

Czytaj
 

Załącznik nr 5 - Postanowienia

Czytaj
 

Załącznik nr 6 - Wykaz uslug

Czytaj
 

Załącznik nr 7 - Zestawienie przeplywów

Czytaj
 

Wyjasnienia

Czytaj

DataOpisTreść
04.04.2007

Gmina Swietochlowice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Swietochlowice, 41 - 600 Swietochlowice ul. Katowicka 54 oglasza przetarg nieograniczony na: "Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej dachu hali basenowej w Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Zubrzyckiego 38 w Swietochlowicach" ( CPV - 45261920 - 9 )

Czytaj
 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Czytaj
 

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Czytaj
 

Załącznik nr 2 - Oswiadczenie

Czytaj
 

Załącznik nr 3 - Wykaz pracowników

Czytaj
 

Załącznik nr 4 - Wzór umowy

Czytaj
 

Załącznik nr 5 - Specyfikacja techniczna

Czytaj
 

Załącznik nr 6 - Kosztorys slepy [*.KST]

Czytaj

DataOpisTreść
27.03.2007

Gmina Swietochlowice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Swietochlowice, 41 - 600 Swietochlowice ul. Katowicka 54 oglasza przetarg nieograniczony na: Budowa drogi na ulicy Goleszyców - odcinek pólnocny - w Swietochlowicach (CPV 45110000-1, 45111200-0, 45232452-5, 45233330-1, 45233252-0, 45233124-4, 45233222-1)

Czytaj
 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Czytaj
 

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Czytaj
 

Załącznik nr 2 - Oswiadczenie

Czytaj
 

Załącznik nr 3 - Wzór umowy

Czytaj
 

Załącznik nr 4 - Wykaz wykonanych zamówien

Czytaj
 

Załącznik nr 5 - Wykaz osób

Czytaj
 

Załącznik nr 6 - Specyfikacje techniczne

Czytaj
 

Załącznik nr 7 - Dokumentacja projektowa [6MB]

Czytaj
 

Wyjasnienie

Czytaj

DataOpisTreść
26.03.2007

Gmina Swietochlowice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Swietochlowice, 41 - 600 Swietochlowice ul. Katowicka 54 oglasza przetarg nieograniczony na: Wykonanie oswietlenia ul. Goleszyców w Swietochlowicach (KOD CPV - 45300000-1, 45310000-3, 45316000-5)

Czytaj
 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Czytaj
 

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Czytaj
 

Załącznik nr 2 - Oswiadczenie

Czytaj
 

Załącznik nr 3 - Wzór umowy

Czytaj
 

Załącznik nr 4 - Dokumentacja projektowa

Czytaj
 

Załącznik nr 5 - Wykaz wykonanych zamówien

Czytaj
 

Wyjasnienie 1

Czytaj
 

Wyjasnienie 2

Czytaj

DataOpisTreść
23.03.2007

Gmina Swietochlowice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Swietochlowice, 41 - 600 Swietochlowice ul. Katowicka 54 oglasza przetarg nieograniczony na: Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 4 w Swietochlowicach przy ul. Szkolnej 17 (CPV 45.32.00.00, 45.42.10.00, 45.30.00.00, )

Czytaj
 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Czytaj
 

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Czytaj
 

Załącznik nr 2 - Oswiadczenie

Czytaj
 

Załącznik nr 3 - Wzór umowy

Czytaj
 

Załącznik nr 4 - Wykaz wykonanych zamówien

Czytaj
 

Załącznik nr 5 - Przedmiary robót

Czytaj
 

Zalacznik nr 6 - Specyfikacja techniczna

Czytaj
 

Załącznik nr 7 - Dokumentacja projektowa [10MB]

Czytaj
 

Załącznik nr 8 - Informacja BIOZ

Czytaj
 

Odpowiedz na zapytania i modyfikacja SIWZ

Czytaj
 

Wyjasnienie 1

Czytaj
 

Wyjasnienie 2

Czytaj

DataOpisTreść
20.03.2007

Gmina Swietochlowice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Swietochlowice, 41 - 600 Swietochlowice ul. Katowicka 54 oglasza przetarg nieograniczony na: Czyszczenie i utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie miasta Swietochlowice ( CPV - 90220000 - 5 )

Czytaj
 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Czytaj
 

Załącznik nr 1 - Wykaz studzienek

Czytaj
 

Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy

Czytaj
 

Załącznik nr 3 - Oswiadczenie

Czytaj
 

Załącznik nr 4 - Wykaz pracowników

Czytaj
 

Załącznik nr 5 - Wzór umowy

Czytaj
 

Załącznik nr 6 - Informacja dotyczaca dyspozycyjnosci wykonawcy

Czytaj

DataOpisTreść
06.03.2007

Gmina Świętochłowice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świętochłowice, 41 - 600 Świętochłowice ul. Katowicka 54 ogłasza przetarg nieograniczony na: Rozbiórka nadbetonu na dachu hali basenowej Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Zubrzyckiego w Swietochlowicach (CPV - 45110000 - 1, 45261000 - 4, 45261300 - 7, 45261910 - 6 )

Czytaj
 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Czytaj
 

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Czytaj
 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie

Czytaj
 

Załącznik nr 3 - Wykaz pracowników

Czytaj
 

Załącznik nr 4 - Wzór umowy

Czytaj
 

Załącznik nr 5 - Specyfikacja techniczna

Czytaj
 

Załącznik nr 6 - KOSZTORYS SLEPY.KST

Czytaj

DataOpisTreść
23.02.2007

Gmina Świętochłowice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świętochlowice, 41 - 600 Świętochłowice ul. Katowicka 54 ogłasza przetarg nieograniczony na: Montaż i demontaż podpór mostowych zabezpieczających dach hali basenu w Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Zubrzyckiego w Świętochłowicach (CPV - 45223800 - 4 )

Czytaj
 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Czytaj
 

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Czytaj
 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie

Czytaj
 

Załacznik nr 3 - Wykaz pracowników

Czytaj
 

Załącznik nr 4 - Wzór umowy

Czytaj
 

Załącznik nr 5 - Projekt budowlano - wykonawczy

Czytaj
 

Załącznik nr 6 - Specyfikacja techniczna

Czytaj
 

Załącznik nr 7 - Zabezpieczenie dachu hali basenowej ŚLEPY.KST

Czytaj

DataOpisTreść
05.02.2007

Gmina Świętochłowice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świętochłowice, 41 - 600 Świętochłowice ul. Katowicka 54 ogłasza przetarg nieograniczony na: Czyszczenie i utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie miasta Świętochłowice (CPV - 90220000 - 5 )

Czytaj
 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Czytaj
 

Załącznik nr 1 - Wykaz studzienek

Czytaj
 

Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy

Czytaj
 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie

Czytaj
 

Załącznik nr 4 - Wykaz pracowników

Czytaj
 

Załącznik nr 5 - Umowa

Czytaj
 

Wyjaśnienie (13 luty 2007r.)

Czytaj

DataOpisTreść
10.01.2007

Gmina Świętochłowice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świętochłowice, 41 - 600 Świętochłowice ul. Katowicka 54 ogłasza przetarg nieograniczony na: Utrzymanie w schronisku bezdomnych zwierząt z terenu miasta Świętochłowice (CPV 74700000-6, 93500000-3)

Czytaj
 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Czytaj
 

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Czytaj
 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie

Czytaj
 

Załącznik nr 3 - Umowa

Czytaj


DataOpisTreść
23.01.2007

Gmina Świętochłowice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świętochłowice, 41 - 600 Świętochłowice ul. Katowicka 54 ogłasza przetarg nieograniczony na: Czyszczenie i utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie miasta Świętochłowice w okresie 2.03.2007r. do 29.02.2008r. (CPV - 90220000 - 5)

PRZETARG UNIEWAŻNIONO

Czytaj
 

Unieważnienie

Czytaj