DataOpisTreść
28.11.2008

Gmina Świętochłowice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świętochłowice, 41 - 600 Świętochłowice ul. Katowicka 54 ogłasza przetarg nieograniczony na: Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego miasta Świętochłowice (CPV 93.10.00.00, 65.31.00.00 )

Czytaj
 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Czytaj
 

Załącznik nr 1 - Wykaz punktów poboru energii

Czytaj
 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie

Czytaj
 

Załącznik nr 3 - Formularz ofertowy

Czytaj
 

Załącznik nr 4 - Oświadczenie

Czytaj
 

Załącznik nr 5 - Wzór umowy

Czytaj
05.01.2009

Ogłoszenie wyniku

Czytaj

DataOpisTreść
28.11.2008

Gmina Świętochłowice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świętochłowice, 41 - 600 Świętochłowice ul. Katowicka 54 ogłasza przetarg nieograniczony na: Świadczenie usług w zakresie eksploatacji oświetlenia: ulic, placów, skwerów, otwartych parków zieleńców, chodników i przejść dla pieszych będącego własnością Gminy Świętochłowice (CPV 65.32.00.00)

Czytaj
 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Czytaj
 

Załącznik nr 1 - Wykaz oświetlenia

Czytaj
 

Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy

Czytaj
 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie

Czytaj
 

Załącznik nr 4 - Wzór umowy

Czytaj
01.12.2008

Modyfikacja specyfikacji

Czytaj
04.12.2008

Wyjaśnienia do specyfikacji

Czytaj
22.12.2008

Ogłoszenie wyniku

Czytaj

DataOpisTreść
24.11.2008

Gmina Świętochłowice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świętochłowice, 41 - 600 Świętochłowice ul. Katowicka 54 ogłasza przetarg nieograniczony na: Utrzymanie w schronisku bezdomnych zwierząt z terenu miasta Świętochłowice ( CPV 93.90.00.00.7)

Czytaj
 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Czytaj
 

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Czytaj
 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie

Czytaj
 

Załącznik nr 3 - Wzór umowy

Czytaj
15.12.2008

Unieważnienie przetargu

Czytaj

DataOpisTreść
31.10.2008

Gmina Świętochłowice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świętochłowice, 41 - 600 Świętochłowice ul. Katowicka 54 ogłasza przetarg nieograniczony na: Dostawa fabrycznie nowego samochodu wielofunkcyjnego dla Straży Miejskiej w Świętochłowicach (CPV 34110000-1)

Czytaj
 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Czytaj
 

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Czytaj
 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie

Czytaj
 

Załącznik nr 3 - Wzór umowy

Czytaj
04.12.2008

Ogłoszenie wyniku

Czytaj

DataOpisTreść
24.10.2008

Gmina Świętochłowice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świętochłowice, 41 - 600 Świętochłowice ul. Katowicka 54 ogłasza przetarg nieograniczony na: Remont nawierzchni ulicy Bukowej w Świętochłowicach na odcinku od ulicy Komandra do ulicy Granicznej w Chorzowie (CPV 45110000-1, 45111200-0 )

Czytaj
 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Czytaj
 

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Czytaj
 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie

Czytaj
 

Załącznik nr 3 - Wzór umowy

Czytaj
 

Załącznik nr 4 - Wykaz osób

Czytaj
 

Kosztorys

Czytaj
 

Załącznik 1

Czytaj
31.10.2008

Zawiadomienie o proteście

Czytaj
31.10.2008

Protest

Czytaj
04.11.2008

Rozstrzygnięcie protestu

Czytaj
04.11.2008

Powtórzenie czynności

Czytaj
24.11.2008

Ogłoszenie wyniku

Czytaj

DataOpisTreść
22.10.2008

Gmina Świętochłowice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świętochłowice, 41 - 600 Świętochłowice ul. Katowicka 54 ogłasza przetarg nieograniczony na: Dostawa fabrycznie nowego samochodu wielofunkcyjnego dla Straży Miejskiej w Świętochłowicach (CPV 34110000-1 )

Czytaj
 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Czytaj
 

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Czytaj
 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie

Czytaj
 

Załącznik nr 3 - Wzór umowy

Czytaj
 

Modyfikacja specyfikacji

Czytaj
31.10.2008

Unieważnienie

Czytaj

DataOpisTreść
22.10.2008

Gmina Świętochłowice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świętochłowice, 41 - 600 Świętochłowice ul. Katowicka 54 ogłasza przetarg nieograniczony na: Budowa hali widowiskowo – sportowej przy ul. Sudeckiej 5 w Świętochłowicach (CPV 45.21.22.25-9)

Czytaj
 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Czytaj
 

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Czytaj
 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie

Czytaj
 

Załącznik nr 3 - Projekt umowy

Czytaj
 

Załącznik nr 4 - Wykaz wykonywanych zamówień

Czytaj
 

Załącznik nr 5 - Wykaz osób

Czytaj
 

Załącznik nr 6 - Wykaz podwykonawców

Czytaj
 

Załącznik 1

Czytaj
 

Załącznik 2

Czytaj
 

Załącznik 3

Czytaj
04.11.2008

Wyjaśnienia do specyfikacji

Czytaj
07.11.2008

Wyjaśnienia do specyfikacji

Czytaj
07.11.2008

Wyjaśnienia do specyfikacji

Czytaj
07.11.2008

Zmiana terminów

Czytaj
12.11.2008

Wyjaśnienia do specyfikacji

Czytaj
22.12.2008

Ogłoszenie wyniku

Czytaj
24.02.2008

Unieważnienie postępowania

Czytaj
11.03.2009

Ogłoszenie wyniku 2

Czytaj
11.03.2009

Unieważnienie postępowania 2

Czytaj

DataOpisTreść
14.10.2008

Gmina Świętochłowice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świętochłowice, 41 - 600 Świętochłowice ul. Katowicka 54 ogłasza przetarg nieograniczony na: Wymiana instalacji centralnego ogrzewania wraz z wymianą grzejników w budynku Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach przy ul. Katowickiej 54 –sekcja 3 (CPV 45.33.11.00 )

Czytaj
 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Czytaj
 

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Czytaj
 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie

Czytaj
 

Załącznik nr 3 - wykaz wykonanych robót

Czytaj
 

Załącznik nr 4 - Wzór umowy

Czytaj
 

Załącznik 1

Czytaj
 

Załącznik 2

Czytaj
 

Załącznik 3

Czytaj
31.10.2008

Wyjasnienia do specyfikacji

Czytaj
31.10.2008

Dodatkowy przedmiar robót

Czytaj
20.11.2008

Ogłoszenie wyniku

Czytaj

DataOpisTreść
25.09.2008

Gmina Świętochłowice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świętochłowice, 41 - 600 Świętochłowice ul. Katowicka 54 ogłasza przetarg nieograniczony na: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Świętochłowicach przy ul. Licealnej 1 ( CPV 45.45.30.00 – 7 )

Czytaj
 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Czytaj
 

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Czytaj
 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie

Czytaj
 

Załącznik nr 3 - Wzór umowy

Czytaj
 

Załącznik nr 4 - Wykaz wykonanych zamówień

Czytaj
 

Załącznik nr 5 - Wykaz osób

Czytaj
 

Załącznik nr 6 - Wykaz podwykonawców

Czytaj
 

Załącznik [zip 357MB]

Czytaj
10.10.2008

Uniewaznienie postępowania

Czytaj

DataOpisTreść
24.09.2008

Gmina Świętochłowice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świętochłowice, 41 - 600 Świętochłowice ul. Katowicka 54 ogłasza przetarg nieograniczony na: Budowa oświetlenia wokół stawu „Skałka „ oraz linii kablowej nN zasilającej szafkę dla fontanny pływającej na terenie OSiR Skałka w Świętochłowicach przy ul. Bytomskiej ( CPV 453310000-3 , 45316000-5 )

Czytaj
 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Czytaj
 

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Czytaj
 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie

Czytaj
 

Załącznik nr 3 - Wzór umowy

Czytaj
 

Załącznik nr 4 - Wykaz wykonanych zamówień

Czytaj
 

Załącznik nr 5 - Wykaz osób

Czytaj
 

Załącznik nr 6 - Wykaz podwykonawców

Czytaj
 

Załącznik [zip 3,4MB]

Czytaj
02.10.2008

Wyjaśnienia 1

Czytaj
08.10.2008

Wyjaśnienia 2

Czytaj
27.10.2008

Ogłoszenie wyniku

Czytaj

DataOpisTreść
22.09.2008

Gmina Świętochłowice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świętochłowice, 41 - 600 Świętochłowice ul. Katowicka 54 ogłasza przetarg nieograniczony na: Wymiana okien skrzynkowych drewnianych na okna drewniane klejone w budynku Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach przy ul. Katowickiej 54 ( CPV 45421000-45421135-9 )

Czytaj
 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Czytaj
 

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Czytaj
 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie

Czytaj
 

Załącznik nr 3 - Wykaz osób

Czytaj
 

Załącznik nr 4 - Wzór umowy

Czytaj
 

Załącznik [zip 24MB]

Czytaj
 

Załącznik - Zestawienie okien

Czytaj
27.10.2008

Ogłoszenie wyniku

Czytaj

DataOpisTreść
27.08.2008

Gmina Świętochłowice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świętochłowice, 41 - 600 Świętochłowice ul. Katowicka 54 ogłasza przetarg nieograniczony na: Budowa zespołu boisk i urządzeń sportowych z modułowym systemowym budynkiem zaplecza boisk Orlik 2012 ( CPV 45.21.22.21, 45.21.22.00, 45.11.27.20 )

Czytaj
 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Czytaj
 

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Czytaj
 

Załącznik nr 2 - Oswiadczenie

Czytaj
 

Załącznik nr 3 - Wzór umowy

Czytaj
 

Załącznik nr 4 - Wykaz wykonywanych robót

Czytaj
 

Załącznik nr 5 - wykaz osób

Czytaj
 

Załącznik nr 6 - Wykaz podwykonawców

Czytaj
 

Załącznik [55MB]

Czytaj
 

Załącznik [pdf] - Przedmiar robót

Czytaj
10.09.2008

Wyjaśnienia do specyfikacji

Czytaj
11.09.2008

Wyjaśnienia do specyfikacji 2

Czytaj
12.09.2008

Wyjaśnienia do specyfikacji 3

Czytaj
24.09.2008

Ogłoszenie wyniku

Czytaj

DataOpisTreść
14.08.2008

Gmina Świętochłowice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świętochłowice, 41 - 600 Świętochłowice ul. Katowicka 54 ogłasza przetarg nieograniczony na: Dwuletnie bieżące utrzymanie i konserwacja sygnalizacji świetlnych na terenie miasta Świętochłowice ( CPV 50.23.22.00 )

Czytaj
 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Czytaj
 

Załącznik nr 1 - Zestawienie sygnalizacji

Czytaj
 

Załącznik nr 2 - Raport z kontroli

Czytaj
 

Załącznik nr 3 - Formularz ofertowy

Czytaj
 

Załącznik nr 4 - Oświadczenie

Czytaj
 

Załącznik nr 5 - Wzór umowy

Czytaj
 

Załącznik nr 6 - Wykaz osób

Czytaj
20.08.2008

Zawiadomienie o protescie

Czytaj
20.08.2008

Protest

Czytaj
21.08.2008

Zawiadomienie

Czytaj
28.08.2008

Rozstrzygnięcie protestu

Czytaj
01.09.2008

zawiadomienie 2

Czytaj
25.09.2008

Ogłoszenie wyniku

Czytaj

DataOpisTreść
01.08.2008

Gmina Świętochłowice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świętochłowice, 41 - 600 Świętochłowice ul. Katowicka 54 ogłasza przetarg nieograniczony na: Przewóz uczniów niepełnosprawnych wraz z opieką do placówek oświatowych na trasie: Świętochłowice - Chorzów - Świętochłowice, Świętochłowice - Katowice - Świętochłowice ( CPV 45.21.22.21, 45.21.22.00, 45.11.27.20 )

Czytaj
 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Czytaj
 

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Czytaj
 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie

Czytaj
 

Załącznik nr 3 - Projekt umowy

Czytaj
 

Załącznik nr 4 - Wykaz pojazdów

Czytaj
 

Załącznik nr 5 - Wykaz osób

Czytaj
04.08.2008

Modyfikacja specyfikacji

Czytaj
14.08.2008

Ogłoszenie wyniku

Czytaj

DataOpisTreść
31.07.2008

Gmina Świętochłowice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świętochłowice, 41 - 600 Świętochłowice ul. Katowicka 54 ogłasza przetarg nieograniczony na: Dwuletnie bieżące utrzymanie i konserwacja sygnalizacji świetlnych na terenie miasta Świętochłowice ( CPV 50.23.22.00 )

Czytaj
 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Czytaj
 

Załącznik nr 1 - Zestawienie sygnalizacji

Czytaj
 

Załącznik nr 2 - Raport z kontroli

Czytaj
 

Załącznik nr 3 - Formularz ofertowy

Czytaj
 

Załącznik nr 4 - Oświadczenie

Czytaj
 

Załącznik nr 5 - Wzór umowy

Czytaj
 

Załącznik nr 6 - Wykaz osób

Czytaj
06.08.2008

Wyjasnienia 1

Czytaj
07.08.2008

Zawiadomienie - protest

Czytaj
13.08.2008

Rozstrzygnięcie protestut

Czytaj
13.08.2008

Unieważnienie postepowanie

Czytaj

DataOpisTreść
04.07.2008

Gmina Świętochłowice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świętochłowice, 41 - 600 Świętochłowice ul. Katowicka 54 ogłasza przetarg nieograniczony na: Budowa zespołu boisk i urządzeń sportowych z modułowym systemowym budynkiem zaplecza boisk Orlik 2012 ( CPV 45.21.22.21, 45.21.22.00, 45.11.27.20 )

Czytaj
 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Czytaj
 

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Czytaj
 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie

Czytaj
 

Załącznik nr 3 - Wzór umowy

Czytaj
 

Załącznik nr 4 - Wykaz wykonywanych zamówień

Czytaj
 

Załącznik nr 5 - Wykaz osób

Czytaj
 

Załącznik nr 6 - Wykaz podwykonawców

Czytaj
 

Załącznik - Dokumentacja [zip 55MB]

Czytaj
24.07.2008

Wyjasnienia 1

Czytaj
25.07.2008

Wyjasnienia 2

Czytaj
12.08.2008

Ogłoszenie wyniku

Czytaj

DataOpisTreść
01.07.2008

Gmina Świętochłowice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świętochłowice, 41 - 600 Świętochłowice ul. Katowicka 54 ogłasza przetarg nieograniczony na: Przebudowa zespołu pomieszczeń kuchni w Przedszkolu nr 7 przy ul. B. Chrobrego 10 w Świętochłowicach (CPV 45.32.00.00, 45.42.10.00, 45.30.00.00 )

Czytaj
 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Czytaj
 

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Czytaj
 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie

Czytaj
 

Załącznik nr 3 - Wzór umowy

Czytaj
 

Załącznik nr 4 - wykaz wykonywanych zamówień

Czytaj
 

Załącznik [7MB]

Czytaj
13.08.2008

Ogłoszenie wyniku

Czytaj

DataOpisTreść
26.06.2008

Gmina Świętochłowice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świętochłowice, 41 - 600 Świętochłowice ul. Katowicka 54 ogłasza przetarg nieograniczony na: Wymianę okien w Zespole Szkół Gimnazjalnych i Pracy Pozaszkolnej przy ul. Bukowego 23 w Świętochłowicach (CPV 45420000-7)

Czytaj
 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Czytaj
 

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Czytaj
 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie

Czytaj
 

Załącznik nr 3 - Wzór umowy

Czytaj
 

Załącznik nr 4 - wykaz wykonywanych zamówień

Czytaj
 

Załącznik nr 5 - Specyfikacja techniczna okna bukowego

Czytaj
 

Załącznik nr 6 - Ślepy kosztorys [KST]

Czytaj
 

Załącznik [2,5MB]

Czytaj
30.06.2008

Modyfikacja specyfikacji

Czytaj
04.07.2008

Wyjasnienia do specyfikacji

Czytaj
04.07.2008

Wyjasnienia do specyfikacji 2

Czytaj
10.07.2008

Program do przeglądania kosztorysu

Czytaj
15.07.2008

Wyjasnienia do specyfikacji 3

Czytaj
30.07.2008

Ogłoszenie o wyniku

Czytaj

DataOpisTreść
12.06.2008

Gmina Świętochłowice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świętochłowice, 41 - 600 Świętochłowice ul. Katowicka 54 ogłasza przetarg nieograniczony na: Budowa hali widowiskowo – sportowej przy ul. Sudeckiej 5 w Świętochłowicach (CPV 45.21.22.25-9)

Czytaj
 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Czytaj
 

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Czytaj
 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie

Czytaj
 

Załącznik nr 3 - Wzór umowy

Czytaj
 

Załącznik nr 4 - wykaz wykonywanych zamówień

Czytaj
 

Załącznik nr 5 - wykaz osób

Czytaj
 

Załącznik nr 6 - wykaz podwykonawców

Czytaj
 

Załącznik [47MB]

Czytaj
 

Załącznik [1 MB]

Czytaj
03.07.2008

Wyjaśnienia do specyfikacji

Czytaj
08.07.2008

Wyjaśnienia do specyfikacji 2

Czytaj
08.07.2008

Wyjaśnienia do specyfikacji 3

Czytaj
08.07.2008

Dodatkowe kosztorysy

Czytaj
01.08.2008

Unieważnienie

Czytaj

DataOpisTreść
11.06.2008

Gmina Świętochłowice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świętochłowice, 41 - 600 Świętochłowice ul. Katowicka 54 ogłasza przetarg nieograniczony na: Budowa łącznika drogowego ul. W. Polskiego z ul. Śląską w Świętochłowicach (CPV 45233120-6, 45233124-4)

Czytaj
 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Czytaj
 

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Czytaj
 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie

Czytaj
 

Załącznik nr 3 - Wzór umowy

Czytaj
 

Załącznik nr 4 - wykaz wykonywanych zamówień

Czytaj
 

Załącznik nr 5 - wykaz osób

Czytaj
 

Załącznik nr 6 - wykaz podwykonawców

Czytaj
 

Załącznik

Czytaj
01.07.2008

Wyjaśnienia do specyfikacji

Czytaj
11.07.2008

Ogłoszenie o wyniku

Czytaj

DataOpisTreść
30.05.2008

Gmina Świętochłowice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świętochłowice, 41 - 600 Świętochłowice ul. Katowicka 54 ogłasza przetarg nieograniczony na: Wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych mających na celu ustalenie wartości nieruchomości, będących przedmiotem obrotu wraz z przeszacowaniem dotychczasowych wartości gruntów dla potrzeb aktualizacji opłat z tytułu trwałego zarządu i użytkowania wieczystego oraz przekształceniem prawa użytkowania wieczystego na prawo własności z podziałem na 4 zadania (CPV 70.00.00.00-1)

Czytaj
 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Czytaj
 

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Czytaj
 

Załącznik nr 2 - Formularz cenowy

Czytaj
 

Załącznik nr 3 - Oswiadczenie

Czytaj
 

Załącznik nr 4 - wzór umowy

Czytaj
05.06.2008

wyjaśnienia do specyfikacji

Czytaj
01.07.2008

wyjaśnienia do specyfikacji

Czytaj
01.07.2008

Ogłoszenie o wyniku

Czytaj

DataOpisTreść
26.05.2008

Gmina Świętochłowice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świętochłowice, 41 - 600 Świętochłowice ul. Katowicka 54 ogłasza przetarg nieograniczony na: Wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych mających na celu ustalenie wartości nieruchomości, będących przedmiotem obrotu wraz z przeszacowaniem dotychczasowych wartości gruntów dla potrzeb aktualizacji opłat z tytułu trwałego zarządu i użytkowania wieczystego oraz przekształceniem prawa użytkowania wieczystego na prawo własności z podziałem na 4 zadania (CPV 70.00.00.00-1)

Czytaj
 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Czytaj
 

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Czytaj
 

Załącznik nr 2 - Zadania

Czytaj
 

Załącznik nr 3 - Oswiadczenie

Czytaj
 

Załącznik nr 4 - wzór umowy

Czytaj
28.05.2008

Unieważnienie

Czytaj

DataOpisTreść
16.05.2008

Gmina Świętochłowice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świętochłowice, 41 - 600 Świętochłowice ul. Katowicka 54 ogłasza przetarg nieograniczony na: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Świętochłowicach przy ul. Licealnej 1 (CPV 45.45.30.00 - 7)

Czytaj
 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Czytaj
 

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Czytaj
 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie

Czytaj
 

Załącznik nr 3 - Wzór umowy

Czytaj
 

Załącznik nr 4 - wykaz wykonywanych zamówień

Czytaj
 

Załącznik nr 5 - wykaz osób

Czytaj
 

Załącznik nr 6 - wykaz podwykonawców

Czytaj
 

Załącznik

Czytaj
27.05.2008

Protest

Czytaj
03.06.2008

Rozstrzygnięcie protestu

Czytaj
06.06.2008

Zawiadomienie

Czytaj

DataOpisTreść
15.05.2008

Gmina Świętochłowice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świętochłowice, 41 - 600 Świętochłowice ul. Katowicka 54 ogłasza przetarg nieograniczony na: Przebudowa zespołu pomieszczeń kuchni w Przedszkolu nr 7 przy ul. B. Chrobrego 10 w Świętochłowicach (CPV 45.32.00.00, 45.42.10.00, 45.30.00.00)

Czytaj
 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Czytaj
 

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Czytaj
 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie

Czytaj
 

Załącznik nr 3 - Wzór umowy

Czytaj
 

Załącznik nr 4 - wykaz wykonywanych zamówień

Czytaj
 

Załącznik

Czytaj
18.06.2008

Unieważnienie

Czytaj

DataOpisTreść
14.05.2008

Gmina Świętochłowice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świętochłowice, 41 - 600 Świętochłowice ul. Katowicka 54 ogłasza przetarg nieograniczony na: Dostawa i instalacja sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach (KOD CPV 30213000-5, 30241000-0)

Czytaj
 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Czytaj
 

Załącznik nr 1 - zalacznik

Czytaj
 

Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy

Czytaj
 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie

Czytaj
 

Załącznik nr 4 - Wzór umowy

Czytaj
 

Załącznik nr 5 - wykaz wykonywanych zamówień

Czytaj
 

Załącznik 1 do umowy

Czytaj
 

Załącznik 2 do umowy

Czytaj
19.05.2008

Wyjasnienia do specyfikacji

Czytaj
03.06.2008

Ogłoszenie wyniku

Czytaj

DataOpisTreść
07.05.2008

Gmina Świętochłowice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świętochłowice, 41 - 600 Świętochłowice ul. Katowicka 54 ogłasza przetarg nieograniczony na: Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 12 przy ul. Harcerskiej 10 w Świętochłowicach wraz ze zmianą źródła ogrzewania i przebudową pomieszczeń kuchni (CPV 45.45.30.00 - 7)

Czytaj
 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Czytaj
 

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Czytaj
 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie

Czytaj
 

Załącznik nr 3 - Wzór umowy

Czytaj
 

Załącznik nr 4 - wykaz wykonywanych zamówień

Czytaj
 

Załącznik nr 5 - wykaz osób

Czytaj
 

Załącznik nr 6 - wykaz podwykonawców

Czytaj
 

Załącznik nr 7 [20MB]

Czytaj
 

Wyjaśnienia do specyfikacji

Czytaj
12.06.2008

Ogłoszenie wyniku

Czytaj

DataOpisTreść
07.05.2008

Gmina Świętochłowice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świętochłowice, 41 - 600 Świętochłowice ul. Katowicka 54 ogłasza przetarg nieograniczony na: Naprawa pokrycia dachowego na części wysokiej budynku Centrum Kultury Śląskiej przy ul. Krauzego 1 w Świętochłowicach (CPV 45.42.20.00-1, 45.26.19.10-6, 45.26.12.10-9)

Czytaj
 

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania

Czytaj
 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Czytaj
 

Specyfikacja techniczna 1

Czytaj
 

Specyfikacja techniczna 2

Czytaj
 

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Czytaj
 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie

Czytaj
 

Załącznik nr 3 - Wzór umowy

Czytaj
 

Załącznik nr 4 - wykaz wykonywanych zamówień

Czytaj
 

Załącznik nr 5 - wykaz osób wykonujących zamówienie

Czytaj
 

Kosztorys

Czytaj
 

Program do przeglądania kosztorysu

Czytaj
12.06.2008

Ogłoszenie wyniku

Czytaj

DataOpisTreść
22.04.2008

Gmina Świętochłowice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świętochłowice, 41 - 600 Świętochłowice ul. Katowicka 54 ogłasza przetarg nieograniczony na: Wykonanie projektu budowlanego - wykonawczego adaptacji budynku przy ul. Sądowej 1 w Świętochłowicach na Centrum Inicjatyw Społecznych (CPV - 74232000-4)

Czytaj
 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Czytaj
 

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Czytaj
 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie

Czytaj
 

Załącznik nr 3 - Wzór umowy

Czytaj
 

Załącznik nr 4 - prezentacja[5,60 MB]

Czytaj
16.05.2008

Ogłoszenie wyniku

Czytaj

DataOpisTreść
22.04.2008

Gmina Świętochłowice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świętochłowice, 41 - 600 Świętochłowice ul. Katowicka 54 ogłasza przetarg nieograniczony na: Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego rewitalizacji kompleksu parkowo - rekreacyjnego w rejonie ul. Sikorskiego i ul. Harcerskiej w Świętochłowicach na cele rekreacyjno - społeczne (CPV - 74232000-4)

Czytaj
 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Czytaj
 

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Czytaj
 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie

Czytaj
 

Załącznik nr 3 - Wzór umowy

Czytaj
 

Załącznik nr 4 - Wizualizacja [713 MB]

Czytaj
06.05.2008

Wynik postępowania

Czytaj

DataOpisTreść
22.04.2008

Gmina Świętochłowice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świętochłowice, 41 - 600 Świętochłowice ul. Katowicka 54 ogłasza przetarg nieograniczony na: "Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Barlickiego od Pl. Słowiańskiego do ul. Granicznej w Świętochłowicach (CPV - 74232000-4)

Czytaj
 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Czytaj
 

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Czytaj
 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie

Czytaj
 

Załącznik nr 3 - Wzór umowy

Czytaj
06.05.2008

Ogłoszenie o wyniku

Czytaj

DataOpisTreść
03.04.2008

Gmina Świętochłowice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świętochłowice, 41 - 600 Świętochłowice ul. Katowicka 54 ogłasza przetarg nieograniczony na: "Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Barlickiego od Pl. Słowiańskiego do ul. Granicznej w Świętochłowicach (CPV - 74232000-4)

Czytaj
 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Czytaj
 

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Czytaj
 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie

Czytaj
 

Załącznik nr 3 - Wzór umowy

Czytaj
18.04.2008

Wynik postępowania

Czytaj

DataOpisTreść
01.04.2008

Gmina Świętochłowice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świętochłowice, 41 - 600 Świętochłowice ul. Katowicka 54 ogłasza przetarg nieograniczony na: Świadczenie usługi ochrony fizycznej oraz monitoringu budynku głównego Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach wraz z oficyną przy ul. Katowickiej 54, monitoringu wydziałów zamiejscowych położonych przy ul. Katowickiej 53 (USC), i ul. Harcerskiej 1 (Wydział Edukacji i Centrum Edukacji Lokalnej i Współpracy z Zagranicą) oraz codzienne konwojowanie wartości pieniężnych z siedziby zamawiającego do siedziby banku położonego w Świętochłowicach ul. Bytomskiej 8 (CPV 74613000)

Czytaj
 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Czytaj
 

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Czytaj
 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie

Czytaj
 

Załącznik nr 3 - Wzór umowy

Czytaj
03.04.2008

Załącznik nr 4 - Wykaz pracowników - POPRAWIONY

Czytaj
02.04.2008

Modyfikacja specyfikacji

Czytaj
03.04.2008

Wyjaśnienia do specyfikacji

Czytaj
04.04.2008

Wyjaśnienia do specyfikacji

Czytaj
08.04.2008

Modyfikacja specyfikacji - 2

Czytaj
09.04.2008

Wybór oferty

Czytaj

DataOpisTreść
10.03.2008

Gmina Świętochłowice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świętochłowice, 41 - 600 Świętochłowice ul. Katowicka 54 ogłasza przetarg nieograniczony na: Odnowa i utrzymanie oznakowania poziomego na drogach będących w zarządzie Prezydenta Miasta Świętochłowice (CPV 45.23.32.21 )

Czytaj
 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Czytaj
 

Załącznik nr 1 - Zestawienie oznakowania poziomego na terenie miasta Świetochłowice [.*xls]

Czytaj
 

Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy

Czytaj
 

Załącznik nr 3 - zestawienie materiałów

Czytaj
 

Załącznik nr 4 - Oświadczenie

Czytaj
 

Załącznik nr 5 - Wykaz osób

Czytaj
 

Załącznik nr 6 - Wzór umowy

Czytaj
26.03.2008

Wyjaśnienia do specyfikacji

Czytaj
02.04.2008

Wybór oferty

Czytaj

DataOpisTreść
07.03.2008

Gmina Świętochłowice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świętochłowice, 41 - 600 Świętochłowice ul. Katowicka 54 ogłasza przetarg nieograniczony na: Przebudowa zespołu pomieszczeń kuchni w Przedszkolu nr 7 przy ul. B. Chrobrego 10 w Świętochłowicach (CPV 45.32.00.00, 45.42.10.00, 45.30.00.00)

Czytaj
 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Czytaj
 

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Czytaj
 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie

Czytaj
 

Załącznik nr 3 - Wzór umowy

Czytaj
 

Załącznik nr 4 - Wykaz wykonanych zamówień

Czytaj
 

Załącznik dokumentacja [zip 7MB]

Czytaj
20.03.2008

Wyjaśnienia do specyfikacji

Czytaj
1.04.2008

Wyjaśnienia do specyfikacji

Czytaj
29.04.2008

wynik postępowania

Czytaj

DataOpisTreść
07.03.2008

Gmina Świętochłowice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świętochłowice, 41 - 600 Świętochłowice ul. Katowicka 54 ogłasza przetarg nieograniczony na: Wykonanie projektu budowlanego - wykonawczego adaptacji budynku przy ul. Sądowej 1 w Świętochłowicach na Centrum Inicjatyw Społecznych (CPV 74232000-4)

Czytaj
 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Czytaj
 

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Czytaj
 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie

Czytaj
 

Załącznik nr 3 - Wzór umowy

Czytaj
 

Załącznik prezentacja [pdf 3,5MB]

Czytaj
18.04.2008

Wynik postępowania

Czytaj

DataOpisTreść
03.03.2008

Gmina Świętochłowice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świętochłowice, 41 - 600 Świętochłowice ul. Katowicka 54 ogłasza przetarg nieograniczony na: wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dla zadania pn. "Regionalny Obszar Rekreacyjno-Turystyczny - trasy rowerowe drogą do rozwoju turystyki aktywnej w Subregionie Centralnym - Trasy rowerowe na terenie miasta Świętochłowice" (CPV 74232000-4)

Czytaj
 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Czytaj
 

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Czytaj
 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie

Czytaj
 

Załącznik nr 3 - Projekt umowy

Czytaj
 

Załącznik nr 5 - Opis szlaku rowerowego

Czytaj
 

Załącznik tor trasy [zip 4MB]

Czytaj
 

Załącznik dokumentacja [zip 679MB]

Czytaj
17.03.2008

Wynik postępowania

Czytaj

DataOpisTreść
20.02.2008

Gmina Świętochłowice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świętochłowice, 41 - 600 Świętochłowice ul. Katowicka 54 ogłasza przetarg nieograniczony na: "Remont ulicy Ceramicznej w Świętochłowicach" (CPV 45110000-1, 45111200-0, 45232452-5, 45233330-1, 45233252-0, 45233124-4, 45233222-1)

Czytaj
 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Czytaj
 

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Czytaj
 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie

Czytaj
 

Załącznik nr 3 - Wzór umowy

Czytaj
 

Załącznik nr 4 - Wykaz osób

Czytaj
 

Załącznik nr 5 - Dokumentacja [*.rar]

Czytaj
07.03.2008

Odpowiedzi na zapytania

Czytaj
02.04.2008

Wybór oferty

Czytaj

DataOpisTreść
18.02.2008

Gmina Świętochłowice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świętochłowice, 41 - 600 Świętochłowice ul. Katowicka 54 ogłasza przetarg nieograniczony na: "Remont kanału drenarskiego z zabudową studzienek rewizyjnych w rejonie stawu Kalina w Świętochłowicach" (CPV 45.23.13.00-8, 45.23.24.00)

Czytaj
 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Czytaj
 

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Czytaj
 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie

Czytaj
 

Załącznik nr 3 - Wzór umowy

Czytaj
 

Załącznik nr 4 - Kosztorys ślepy (*.ATH)

Czytaj
 

Załącznik nr 5 - Mapa zasadnicza [2MB]

Czytaj
08.04.2008

Wynik postępowania

Czytaj

DataOpisTreść
12.02.2008

Gmina Świętochłowice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świętochłowice, 41 - 600 Świętochłowice ul. Katowicka 54 ogłasza przetarg nieograniczony na: "Zagospodarowanie terenu przed budynkiem basenu w Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Zubrzyckiego 38 w Świętochłowicach" (CPV 45.11.12.91-4)

Czytaj
 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Czytaj
 

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Czytaj
 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie

Czytaj
 

Załącznik nr 3 - Wzór umowy

Czytaj
 

Załącznik nr 4 - Wykaz osób

Czytaj
 

Załącznik nr 5 - Mała architektura (*.KST)

Czytaj
 

Zalacznik nr 5 - Mala architektura (*.rar)

Czytaj
 

Specyfikacja techniczna Basen, Zagospodarowanie terenu

Czytaj
20.02.2008

Odpowiedź na zapytanie

Czytaj
27.02.2008

Odpowiedzi na zapytania

Czytaj
29.02.2008

Odpowiedź na zapytanie

Czytaj
07.03.2008

Wynik postępowania

Czytaj

DataOpisTreść
11.02.2008

Gmina Świętochłowice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świętochłowice, 41 - 600 Świętochłowice ul. Katowicka 54 ogłasza przetarg nieograniczony na: "Kompleksowe usługi utrzymania porządku i czystości w budynkach Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach położonych przy ul. Katowickiej 54 i 54a, oraz w biurach Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach położonych przy ul. Katowickiej 53 i ul. Harcerskiej 1 wraz z wykonywaniem drobnych prac konserwatorskich" (CPV 74731000-2, 74750000- 1, 50700000-1)

Czytaj
 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Czytaj
 

Specyfikacja - uzupełnienie

Czytaj
 

Załącznik nr 1 - Wzór umowy

Czytaj
 

Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy

Czytaj
 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie

Czytaj
 

Załącznik nr 4 - Wykaz osób

Czytaj
 

Załącznik nr 5 - Rzuty kondygnacji

Czytaj
25.02.2008

Wybór oferty

Czytaj

DataOpisTreść
06.02.2008

Gmina Świętochłowice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świętochłowice, 41 - 600 Świętochłowice ul. Katowicka 54 ogłasza przetarg nieograniczony na: " Pielęgnację terenów zieleni na skwerach i zieleńcach w Świętochłowicach w zakresie prac ogrodniczych oraz utrzymania czystości " ( KOD CPV –77.30.00.00, 77.31.00.00, 77.31.30.00, 77.31.41.00)

Czytaj
 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Czytaj
 

Specyfikacja - uzupełnienie

Czytaj
 

Załącznik nr 1 - Szczegółowy wykaz ( inwentaryzacja)

Czytaj
 

Załacznik nr 2 - Formularz cenowy

Czytaj
 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie

Czytaj
 

Załącznik nr 4 - Wzór umowy

Czytaj
 

Kosztorys-2008-Chropaczów

Czytaj
 

Kosztorys-2008-Śródmieście

Czytaj
 

Kosztorys-2008-Lipiny, Piaśniki

Czytaj
 

Kosztorys-2008-Zgoda

Czytaj
04.03.2008

Wynik postępowania

Czytaj

DataOpisTreść
05.02.2008

Gmina Świętochłowice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świętochłowice, 41 - 600 Świętochłowice ul. Katowicka 54 ogłasza przetarg nieograniczony na: " Czyszczenie i utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie miasta Świętochłowice" (CPV 90220000 - 5)

Czytaj
 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Czytaj
 

Załacznik nr 1 - Wykaz studzienek

Czytaj
 

Załącznik nr 2 - Formularz cenowy

Czytaj
 

Załacznik nr 3 - Oświadczenie

Czytaj
 

Załącznik nr 4 - Wzór umowy

Czytaj
 

Załącznik nr 5 - Oświadczenie o dyspozycyjności

Czytaj
14.02.2008

Wybór oferty

Czytaj


DataOpisTreść
25.01.2008

Gmina Świętochłowice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świętochłowice, 41 - 600 Świętochłowice ul. Katowicka 54 ogłasza przetarg nieograniczony na: "Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Świętochłowice" (CPV 74251000-3 )

Czytaj
 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Czytaj
 

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Czytaj
 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie

Czytaj
 

Załącznik nr 3 - Projekt umowy

Czytaj
 

Załącznik nr 4 - Wykaz osób

Czytaj
20.02.2008

Wynik postępowania

Czytaj