DataOpisTresc
14.12.2009

Gmina Świętochłowice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świętochłowice, 41 - 600 Świętochłowice ul. Katowicka 54 ogłasza przetarg nieograniczony na: "Dostawa sprzętu i oprogramowania dla projektu pn.: "Internetowa Platforma Usług Publicznych e-Urząd w Świętochłowicach"

Czytaj
 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Czytaj
 

Załącznik1 nr 1 - 5

Czytaj
 

Załącznik nr 6 - Formularz cenowy

Czytaj
 

Załącznik nr 7 - Formularz cenowy

Czytaj
 

Załącznik nr 8 - Oswiadczenie

Czytaj
 

Załącznik nr 9 - Oswiadczenie

Czytaj
 

Załącznik nr 10 - Wzór umowy

Czytaj
 

Załącznik nr 11 - Wzór umowy

Czytaj
 

Załącznik nr 12 - Wykaz dostawców

Czytaj
 

Załącznik nr 13 - Wykaz dostawców

Czytaj
 

Załącznik nr 14 - Wykaz osób i podmiotów

Czytaj
 

Załącznik nr 15 - Wykaz osób i podmiotów

Czytaj
23.12.2009

Wyjasnienia do specyfikacji

Czytaj
05.01.2010

Ogłoszenie o uniewaznieniu postępowania

Czytaj
13.01.2010

Zawiadomienie - protest

Czytaj
13.01.2010

Protest

Czytaj

DataOpisTresc
03.12.2009

Gmina Świętochłowice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świętochłowice, 41 - 600 Świętochłowice ul. Katowicka 54 ogłasza przetarg nieograniczony na: Zakup i dostawa tablic rejestracyjnych dla potrzeb Wydziału Komunikacji Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach na 2010 rok (CPV 27.52.00.00 -6 , 28.52.74.10 - 9)

Czytaj
 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Czytaj
 

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Czytaj
 

Załącznik nr 2 - Formularz cenowy

Czytaj
 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie

Czytaj
 

Załącznik nr 4 - Wzór umowy

Czytaj
08.01.2010

Ogłoszenie wyniku

Czytaj

DataOpisTresc
26.10.2009

Gmina Świętochłowice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świętochłowice, 41 - 600 Świętochłowice ul. Katowicka 54 ogłasza przetarg nieograniczony na: Uporządkowanie terenu przy ul. Szkolnej w Świętochłowicach ( CPV 45. 23.31.40 )

Czytaj
 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Czytaj
 

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Czytaj
 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie

Czytaj
 

Załącznik nr 3 - Wzór umowy

Czytaj
 

Załącznik [1,5MB]

Czytaj
18.11.2009

Ogłoszenie wyniku

Czytaj

DataOpisTresc
23.10.2009

Gmina Świętochłowice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świętochłowice, 41 - 600 Świętochłowice ul. Katowicka 54 ogłasza przetarg nieograniczony na: Likwidacja ( rozbiórka ) mostu wraz z zabezpieczeniem odcinka sieci teletechnicznej , wodociągowej i elektrycznej oraz budowa nawierzchni drogowej wraz z przebudowa odcinka sieci gazowej w ciągu pasa drogowego ul. Szpitalnej w Świętochłowicach ( CPV 45.22.11.11-0, 45.23.32.20- 0 , 45.11.13.00 -1 )

Czytaj
 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Czytaj
 

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Czytaj
 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie

Czytaj
 

Załącznik nr 3 - Wzór umowy

Czytaj
 

Załącznik nr 4 - Wykaz wykonywanych robót

Czytaj
 

Załącznik nr 5 - Wykaz osób

Czytaj
 

Załącznik nr 6 - Przedmiar1

Czytaj
24.11.2009

Ogłoszenie wyniku

Czytaj

DataOpisTresc
09.10.2009

Gmina Świętochłowice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świętochłowice, 41 - 600 Świętochłowice ul. Katowicka 54 ogłasza przetarg nieograniczony na: Wykonanie mapy akustycznej miasta Świętochłowice. (CPV 71354000-4 usługi sporządzania map)w ramach Projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Czytaj
 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Czytaj
 

Załącznik nr 1

Czytaj
 

Załącznik nr 2 - Harmonogram rzeczowo-finansowy

Czytaj
 

Załącznik nr 3 - Formularz ofertowy

Czytaj
 

Załącznik nr 4 - Wzór umowy

Czytaj
 

Załącznik nr 5 - Oświadczenie

Czytaj
 

Załącznik nr 6 - Wykaz usług

Czytaj
 

Załącznik nr 7 - Wykaz osób i podmiotów

Czytaj
04.11.2009

Wyjaśnienia do specyfikacji 1

Czytaj
18.11.2009

Wyjaśnienia do specyfikacji 2

Czytaj
19.11.2009

Wyjaśnienia do specyfikacji 3

Czytaj
21.12.2009

Ogłoszenie wyniku

Czytaj
01.02.2010

Zawiadomienie 2 o wyborze oferty

Czytaj
13.04.2010

Zawiadomienie o wyborze oferty

Czytaj

DataOpisTresc
30.09.2009

Gmina Świętochłowice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świętochłowice, 41 - 600 Świętochłowice ul. Katowicka 54 ogłasza przetarg nieograniczony na: Dostawa, montaż, uruchomienie i demontaż sezonowego, nowego przenośnego lodowiska o wymiarach 15m x 25m na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji "Skałka" w Świętochłowicach przy ul. Bytomskiej 40(CPV 45.21.22. 11 - 8)

Czytaj
 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Czytaj
 

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Czytaj
 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie

Czytaj
 

Załącznik nr 3 - Wzór umowy

Czytaj
05.10.2009

Zawiadomienie protest

Czytaj
19.10.2009

Modyfikacja specyfikacji

Czytaj
19.10.2009

Wyjaśnienia do specyfikacji

Czytaj
29.10.2009

Ogłoszenie wyniku

Czytaj

DataOpisTresc
04.09.2009

Gmina Świętochłowice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świętochłowice, 41 - 600 Świętochłowice ul. Katowicka 54 ogłasza przetarg nieograniczony na: Zagospodarowanie użytku ekologicznego pn."Lasek Chropaczowski" w Świętochłowicach ( CPV 45.11.27.10 -5, 45.11.12.91 - 4 )

Czytaj
 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Czytaj
 

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Czytaj
 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie

Czytaj
 

Załącznik nr 3 - Wzór umowy

Czytaj
 

Załącznik nr 4 - Wykaz wykonanych robót

Czytaj
 

Załącznik [64MB]

Czytaj
01.10.2009

Ogłoszenie wyniku

Czytaj

DataOpisTresc
02.09.2009

Gmina Świętochłowice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świętochłowice, 41 - 600 Świętochłowice ul. Katowicka 54 ogłasza przetarg nieograniczony na: Rozbiórka budynku mieszkalnego przy ul. Kubiny 8 w Świętochłowicach wraz z pomieszczeniami gospodarczymi( CPV 45.11.11. 00 - 9 )

Czytaj
 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Czytaj
 

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Czytaj
 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie

Czytaj
 

Załącznik nr 3 - Wzór umowy

Czytaj
 

Załącznik nr 4 - Wykaz wykonanych robót

Czytaj
 

Załącznik nr 5 - Wykaz osób

Czytaj
 

Załącznik [64MB]

Czytaj
17.09.2009

Modyfikacja specyfikacji

Czytaj
17.09.2009

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Czytaj
17.09.2009

Wyjaśnienia do specyfikacji

Czytaj
12.10.2009

Ogłoszenie wyniku

Czytaj

DataOpisTresc
14.08.2009

Gmina Świętochłowice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świętochłowice, 41 - 600 Świętochłowice ul. Katowicka 54 ogłasza przetarg nieograniczony na: Budowa systemu monitoringu wizyjnego na terenie miasta Świętochłowice ( CPV45.31.40.00-1, 45.31.20.00-7, 45.23.10.00-5)

Czytaj
 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Czytaj
 

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Czytaj
 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie

Czytaj
 

Załącznik nr 3 - Wzór umowy

Czytaj
 

Załącznik nr 4 - Wykaz wykonanych robót

Czytaj
 

Załącznik nr 5 - Wykaz osób

Czytaj
 

Załącznik [56MB]

Czytaj
27.08.2009

Wyjaśnienia do specyfikacji 1

Czytaj
27.08.2009

Załącznik [1MB]

Czytaj
31.08.2009

Wyjaśnienia do specyfikacji 2

Czytaj
02.09.2009

Wyjaśnienia do specyfikacji 3

Czytaj
03.09.2009

Wyjaśnienia do specyfikacji 4

Czytaj
12.11.2009

Ogłoszenie wyniku

Czytaj

DataOpisTresc
13.08.2009

Gmina Świętochłowice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świętochłowice, 41 - 600 Świętochłowice ul. Katowicka 54 ogłasza przetarg nieograniczony na: Utrzymanie dróg powiatowych, gminnych, wojewódzkich oraz dróg wewnętrznych na terenie miasta Świętochłowice ( CPV 45.23.31.40 -2 , 90.61.00.00 - 6, 90.62.00.00 - 9, 90.40.00.00-1, 90.40.00.00 -1, 77.31.00.00 - 6, 77.21.14.00 - 6, 77.21.15.00 -7)

Czytaj
 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Czytaj
 

Załącznik nr 1 - Szczegółowa specyfikacja techniczna

Czytaj
 

Załącznik nr 2 - Harmonogram mechanicznego czyszczenia jezdni

Czytaj
 

Załącznik nr 3 - Harmonogram mechanicznego lub ręcznego czyszczenia chodników i innych miejsc

Czytaj
 

Załącznik nr 4 - Akcja Zima

Czytaj
 

Załącznik nr 5 - Wykaz chodników, przystanków komunikacji miejskiej, parkingów oraz przejść objętych zimowym utrzymaniem

Czytaj
 

Załącznik nr 6 - Wykaz ulic będących w zimowym utrzymaniu wraz z kolejnością odśnieżania

Czytaj
 

Załącznik nr 7 - Wymagania dotyczące materiałów uszorstniających i do zwalczania śliskości

Czytaj
 

Załącznik nr 8 - Wykaz miejsc objętych utrzymaniem zieleni w pasie drogowym

Czytaj
 

Załącznik nr 9 - Utrzymanie drzewostanu w obrębie pasa drogowego

Czytaj
 

Załącznik nr 10 - Utrzymanie zieleni w pasie drogowym /P>

Czytaj
 

Załącznik nr 11 - Formularz ofertowy

Czytaj
 

Załącznik nr 12 - Wzór umowy

Czytaj
 

Załącznik nr 13 - Oświadczenie

Czytaj
 

Załącznik nr 14 - Wykaz wykonanych robót

Czytaj
 

Załącznik nr 15 - Wykaz wykonanych usług

Czytaj
 

Załącznik nr 16 - Wykaz wykonanych usług

Czytaj
 

Załącznik nr 17 - Wykaz wykonanych usług

Czytaj
 

Załącznik nr 18 - Wykaz wykonanych usług

Czytaj
 

Załącznik nr 19 - Wykaz osób

Czytaj
31.08.2009

Modyfikacja specyfikacji

Czytaj
31.08.2009

Wyjasnienia do specyfikacji

Czytaj
14.09.2009

Ogłoszenie wyniku

Czytaj

DataOpisTresc
06.08.2009

Gmina Świętochłowice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świętochłowice, 41 - 600 Świętochłowice ul. Katowicka 54 ogłasza przetarg nieograniczony na: Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 8 w Świętochłowicach przy ul. Komandra 9 (CPV 45.21.22.21, 45.21.22.00, 45.11.27.20)

Czytaj
 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Czytaj
 

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Czytaj
 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie

Czytaj
 

Załącznik nr 3 - Wzór umowy

Czytaj
 

Załącznik nr 4 - Wykaz wykonanych robót

Czytaj
 

Załącznik nr 5 - Wykaz osób

Czytaj
 

Załącznik [17MB]

Czytaj
16.09.2009

Ogłoszenie wyniku

Czytaj

DataOpisTresc
06.08.2009

Gmina Świętochłowice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świętochłowice, 41 - 600 Świętochłowice ul. Katowicka 54 ogłasza przetarg nieograniczony na: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Świętochłowicach przy ul. Licealnej 1 (CPV 45.32.00.00-6)

Czytaj
 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Czytaj
 

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Czytaj
 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie

Czytaj
 

Załącznik nr 3 - Wzór umowy

Czytaj
 

Załącznik nr 4 - Wykaz wykonanych robót

Czytaj
 

Załącznik nr 5 - Wykaz osób

Czytaj
 

Załącznik [ZIP 240MB]

Czytaj
12.08.2009

Wyjasnienia do specyfikacji 1

Czytaj
14.08.2009

Wyjasnienia do specyfikacji 2

Czytaj
14.08.2009

Zestawienie materiałów - sala gim. w Świętochłowicach

Czytaj
17.08.2009

Wyjasnienia do specyfikacji 3

Czytaj
27.08.2009

Wyjasnienia do specyfikacji 4

Czytaj
15.10.2009

Ogłoszenie o uniewaznieniu postępowania

Czytaj

DataOpisTresc
03.08.2009

Gmina Świętochłowice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świętochłowice, 41 - 600 Świętochłowice ul. Katowicka 54 ogłasza przetarg nieograniczony na: Ocieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu Przedszkola nr 2 przy ul. Wodnej 13 w Świętochłowicach (CPV 45.32.00.00-6)

Czytaj
 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Czytaj
 

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Czytaj
 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie

Czytaj
 

Załącznik nr 3 - Projekt umowy

Czytaj
 

Załącznik nr 4 - Wykaz wykonanych robót

Czytaj
 

Załącznik nr 5 - Wykaz osób

Czytaj
 

Załącznik nr 6 - Wykaz podwykonawców

Czytaj
 

Załącznik [ZIP 11MB]

Czytaj
27.08.2009

Wyjasnienia do specyfikacji

Czytaj
07.10.2009

Ogłoszenie wyniku

Czytaj

DataOpisTresc
03.08.2009

Gmina Świętochłowice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świętochłowice, 41 - 600 Świętochłowice ul. Katowicka 54 ogłasza przetarg nieograniczony na: Rozbiórka budynku mieszkalnego przy ul. 1-go Maja 8 w Świętochłowicach wraz z pomieszczeniami gospodarczymi i ogrodzeniem w ramach działki o nr 928/156 (CPV 45.11.11.00-9)

Czytaj
 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Czytaj
 

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Czytaj
 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie

Czytaj
 

Załącznik nr 3 - Wzór umowy

Czytaj
 

Załącznik nr 4 - Wykaz wykonanych robót

Czytaj
 

Załącznik nr 5 - Wykaz osób

Czytaj
 

Załącznik nr 6 - Wykaz podwykonawców

Czytaj
 

Załącznik [ZIP 2,5MB]

Czytaj
10.09.2009

Ogłoszenie wyniku

Czytaj

DataOpisTresc
23.07.2009

Gmina Świętochłowice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świętochłowice, 41 - 600 Świętochłowice ul. Katowicka 54 ogłasza przetarg nieograniczony na: Przebudowa muru oporowego przy Zespole Szkól Specjalnych przy ul. Szkolnej 3 w Świętochłowicach ( CPV 45.00.00.00 -7 )

Czytaj
 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Czytaj
 

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Czytaj
 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie

Czytaj
 

Załącznik nr 3 - Wzór umowy

Czytaj
 

Załącznik nr 4 - Wykaz osób

Czytaj
 

Załącznik [1MB]

Czytaj
19.08.2009

Wynik

Czytaj

DataOpisTresc
23.07.2009

Gmina Świętochłowice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świętochłowice, 41 - 600 Świętochłowice ul. Katowicka 54 ogłasza przetarg nieograniczony na: Przewóz uczniów niepełnosprawnych wraz z opieką do placówek oświatowych na trasie Świętochłowice - Chorzów - Świętochłowice oraz Świętochłowice - Katowice - Świętochłowice ( CPV 60.11.20.00 - 6, 60.13.00.00 - 8)

Czytaj
 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Czytaj
 

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Czytaj
 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie

Czytaj
 

Załącznik nr 3 - Wzór umowy

Czytaj
 

Załącznik nr 4 - Wykaz pojazdów

Czytaj
 

Załącznik nr 5 - Wykaz osób

Czytaj
13.08.2009

Ogłoszenie wyniku

Czytaj

DataOpisTresc
08.07.2009

Gmina Świętochłowice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świętochłowice, 41 - 600 Świętochłowice ul. Katowicka 54 ogłasza przetarg nieograniczony na: Remont ulicy Czajora w Świętochłowicach - odcinek w rejonie budynków od Nr 11a do Nr 3 ( CPV 45.23.32.52-0)

Czytaj
 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Czytaj
 

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Czytaj
 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie

Czytaj
 

Załącznik nr 3 - Wzór umowy

Czytaj
 

Załącznik nr 4 - Wykaz wykonanych robót

Czytaj
 

Załącznik nr 5 - Wykaz osób

Czytaj
 

Załącznik [20MB]

Czytaj
05.08.2009

Wynik

Czytaj

DataOpisTresc
07.07.2009

Gmina Świętochłowice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świętochłowice, 41 - 600 Świętochłowice ul. Katowicka 54 ogłasza przetarg nieograniczony na: Remont kapitalny budynku Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Chopina 1 w Świętochłowicach( CPV 45.00.00.00 )

Czytaj
 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Czytaj
 

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Czytaj
 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie

Czytaj
 

Załącznik nr 3 - Wzór umowy

Czytaj
 

Załącznik nr 4 - Wykaz wykonanych robót

Czytaj
 

Załącznik nr 5 - Wykaz osób

Czytaj
 

Załącznik [70MB]

Czytaj
13.07.2009

Zawiadomienie o proteście

Czytaj
13.07.2009

Protest

Czytaj
17.07.2009

Rozstrzygnięcie protestu

Czytaj
24.07.2009

Wyjasnienia do specyfikacji

Czytaj
24.07.2009

Załącznik do wyjasnień [10MB]

Czytaj
24.07.2009

Zawiadomienie o modyfikacji treści specyfikacji

Czytaj
24.07.2009

Załącznik nr 7

Czytaj
31.07.2009

Wyjasnienia 2

Czytaj
31.07.2009

Załącznik do wyjaśnień

Czytaj
03.08.2009

Wyjasnienia 3

Czytaj
21.09.2009

Ogłoszenie wyniku

Czytaj
26.02.2010

Zawiadomienie o uniewaznieniu postępowania

Czytaj

DataOpisTresc
26.06.2009

Gmina Świętochłowice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świętochłowice, 41 - 600 Świętochłowice ul. Katowicka 54 ogłasza przetarg nieograniczony na: Wprowadzanie zmian w części opisowej ewidencji gruntów i budynków miasta Świętochłowice prowadzonej w oprogramowaniu EwOpis oraz zmian w rejestrze cen i wartości nieruchomości prowadzonym w oprogramowaniu RejCen, w okresie od daty podpisania umowy do 31.12.2009 (CPV 71.00.00.00-8)

Czytaj
 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Czytaj
 

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Czytaj
 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie

Czytaj
 

Załącznik nr 4 - Wykaz wykonanych usług

Czytaj
 

Załącznik nr 5 - Wykaz osób

Czytaj
08.07.2009

Ogłoszenie wyniku

Czytaj

DataOpisTresc
23.06.2009

Gmina Świętochłowice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świętochłowice, 41 - 600 Świętochłowice ul. Katowicka 54 ogłasza przetarg nieograniczony na: Pielęgnacja terenów zieleni na skwerach i zieleńcach na rejonie ZGODA w Świętochłowicach w zakresie prac ogrodniczych oraz utrzymania czystości (CPV 77.30.00.00-0, 77.21.15.00-7)

Czytaj
 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Czytaj
 

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Czytaj
 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie

Czytaj
 

Załącznik nr 3 - Wzór umowy

Czytaj
 

Załącznik nr 4 - Wykaz wykonanych robót

Czytaj
 

Załącznik nr 5 - Przedmiar

Czytaj
 

Załącznik nr 6 - Inwentaryzacja

Czytaj
08.07.2009

Ogłoszenie wyniku

Czytaj

DataOpisTreść
10.06.2009

Gmina Świętochłowice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świętochłowice, 41 - 600 Świętochłowice ul. Katowicka 54 ogłasza przetarg nieograniczony na: Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 17 przy ul. Armii Ludowej 12-14 w Świętochłowicach ( CPV 45.26.27.00-8 , 45.45.30.00 - 7 )

Czytaj
 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Czytaj
 

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Czytaj
 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie

Czytaj
 

Załącznik nr 3 - Wzór umowy

Czytaj
 

Załącznik nr 4 - Wykaz wykonywanych robót

Czytaj
 

Załącznik nr 5 - Wykaz osób

Czytaj
 

Załącznik [11MB]

Czytaj
23.06.2009

Modyfikacja specyfikacji

Czytaj
29.06.2009

Wyjasnienia

Czytaj
30.06.2009

Modyfikcja specyfikacji 2

Czytaj
30.06.2009

Wyjasnienia 2 do specyfikacji

Czytaj
14.08.2009

Ogłoszenie wyniku

Czytaj

DataOpisTreść
09.06.2009

Gmina Świętochłowice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świętochłowice, 41 - 600 Świętochłowice ul. Katowicka 54 ogłasza przetarg nieograniczony na: Remont zjazdu z ulicy Wojska Polskiego 25-29 w Świętochłowicach ( CPV 45.23.32.52 -0 )

Czytaj
 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Czytaj
 

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Czytaj
 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie

Czytaj
 

Załącznik nr 3 - Wzór umowy

Czytaj
 

Załącznik nr 4 - Wykaz osób

Czytaj
 

Załącznik [2MB]

Czytaj
23.06.2009

Modyfikacja specyfikacji

Czytaj
30.06.2009

Ogłoszenie wyniku

Czytaj

DataOpisTreść
08.06.2009

Gmina Świętochłowice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świętochłowice, 41 - 600 Świętochłowice ul. Katowicka 54 ogłasza przetarg nieograniczony na: Likwidacja ( rozbiórka ) mostu wraz z budowa nawierzchni drogowej oraz zabezpieczenia sieci elektroenergetycznej i teletechnicznej w ciągu pasa drogowego ul. Żołnierskiej w Świętochłowicach ( CPV 45.22.11.11, 45.23.32.20, 45.11.13.00 -1 )

Czytaj
 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Czytaj
 

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Czytaj
 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie

Czytaj
 

Załącznik nr 3 - Wzór umowy

Czytaj
 

Załącznik nr 4 - Wykaz wykaz wykonywanych robót

Czytaj
 

Załącznik nr 5 - Wykaz osób

Czytaj
 

Załącznik [10MB]

Czytaj
23.06.2009

Modyfikacja specyfikacji

Czytaj
29.06.2009

Wyjaśnienia 1

Czytaj
30.06.2009

Wyjaśnienia 2

Czytaj
10.07.2009

Ogłoszenie wyniku

Czytaj

DataOpisTreść
14.05.2009

Gmina Świętochłowice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świętochłowice, 41 - 600 Świętochłowice ul. Katowicka 54 ogłasza przetarg nieograniczony na: Kompleksowe usługi utrzymania porządku i czystości w budynkach Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach położonych przy ul. Katowickiej 54 i 54a, oraz w biurach Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach położonych przy ul. Katowickiej 53 i ul. Harcerskiej 1 wraz z wykonywaniem drobnych prac konserwatorskich (CPV 90.90.00.00-6 50.00.00.00-5)

Czytaj
 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Czytaj
 

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Czytaj
 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie

Czytaj
 

Załącznik nr 3 - Wykaz osób

Czytaj
 

Załącznik nr 4 - Wzór umowy

Czytaj
 

Załącznik [3MB]

Czytaj
22.05.2009

Wyjaśnienia 1

Czytaj
04.06.2009

Ogłoszenie wyniku

Czytaj

DataOpisTreść
14.05.2009

Gmina Świętochłowice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świętochłowice, 41 - 600 Świętochłowice ul. Katowicka 54 ogłasza przetarg ograniczony na: Przebudowa nawierzchni ulicy Barlickiego od Placu Słowiańskiego do ul. Granicznej w Świętochłowicach ( CPV 45.23.32.00-1)

Czytaj
19.05.2009

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Czytaj
13.08.2009

Ogłoszenie wyniku

Czytaj

DataOpisTreść
28.04.2009

Gmina Świętochłowice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świętochłowice, 41 - 600 Świętochłowice ul. Katowicka 54 ogłasza przetarg nieograniczony na: Wymiana okien skrzynkowych drewnianych na okna drewniane klejone w budynku Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach przy ul. Katowickiej 54 (CPV 45421000-45421135-9)

Czytaj
 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Czytaj
 

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Czytaj
 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie

Czytaj
 

Załącznik nr 3 - Wykaz osób

Czytaj
 

Załącznik nr 4 - Wzór umowy

Czytaj
 

Załącznik [15MB]

Czytaj
18.05.2009

Wyjasnienia do specyfikacji

Czytaj
15.06.2009

Ogłoszenie wyniku

Czytaj

DataOpisTreść
22.04.2009

Gmina Świętochłowice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świętochłowice, 41 - 600 Świętochłowice ul. Katowicka 54 ogłasza przetarg nieograniczony na: Rozbiórkę nie użytkowanego budynku hali produkcyjno - magazynowej przy ul. Krasickiego 21 w Świętochłowicach ( CPV 45.11.00.00-1 )

Czytaj
 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Czytaj
 

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Czytaj

 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie

Czytaj
 

Załącznik nr 3 - Wzór umowy

Czytaj
 

Załącznik nr 4 - Wykaz osób

Czytaj
 

Załącznik ZIP[10MB]

Czytaj
12.05.2009

Wyjaśnienia do specyfikacji

Czytaj
14.05.2009

Wyjaśnienia do specyfikacji 2

Czytaj
16.07.2009

Ogłoszenie wyniku

Czytaj

DataOpisTreść
17.04.2009

Gmina Świętochłowice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świętochłowice, 41 - 600 Świętochłowice ul. Katowicka 54 ogłasza przetarg nieograniczony na: Założenie geodezyjnej szczegółowej osnowy poziomej III klasy na terenie miasta Świętochłowice zgodnie z projektem technicznym ( CPV 71.00.00.00-8)

Czytaj
 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Czytaj
 

Załącznik nr 1

Czytaj
 

Załącznik nr 2

Czytaj
 

Załącznik nr 3

Czytaj
12.05.2009

Ogłoszenie wyniku

Czytaj

DataOpisTreść
16.04.2009

Gmina Świętochłowice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świętochłowice, 41 - 600 Świętochłowice ul. Katowicka 54 ogłasza przetarg nieograniczony na: Ubezpieczenie majątku i interesów Gminy Świętochłowice wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury ( CPV 66.00.00.00 )66515100-4 (usługi ubezpieczenia od ognia), 66515400-7 (usługi ubezpieczenia od skutków żywiołów), 66515000-3 (usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty), 66516400-4 (usługi ubezpieczenia od ogólnej odpowiedzialności cywilnej), 66516000-0 (usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej), 66516100-1 (usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej), 66514110-0 (usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych), 66512100-3 (usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków).

Czytaj
 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Czytaj
 

Załącznik nr 1

Czytaj
 

Załącznik nr 2

Czytaj
 

Załącznik nr 2a

Czytaj
 

Załącznik nr 3

Czytaj
 

Załącznik nr 4 - Oświadczenie

Czytaj
 

Załącznik nr 5

Czytaj
 

Załącznik nr 6

Czytaj
 

Załącznik nr 7 - Wzór umowy

Czytaj
 

Załącznik nr 8

Czytaj
 

Załącznik nr 9

Czytaj
 

Załącznik nr 10 - Wykaz dróg

Czytaj
 

Załącznik nr 11 - Szkodliwość

Czytaj
14.05.2009

Ogłoszenie wyniku

Czytaj

DataOpisTreść
24.03.2009

Gmina Świętochłowice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świętochłowice, 41 - 600 Świętochłowice ul. Katowicka 54 ogłasza przetarg nieograniczony na: Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego miasta Świętochłowice ( CPV 93.10.00.00, 65.31.00.00 )

Czytaj
 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Czytaj
 

Załącznik nr 1 - Wykaz punktów poboru energii

Czytaj
 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie - OSD

Czytaj
 

Załącznik nr 3 - Formularz ofertowy

Czytaj
 

Załącznik nr 4 - Oświadczenie

Czytaj
 

Załącznik nr 5 - Umowa na dostawę energii elektrycznej

Czytaj
26.03.2009

Wyjaśnienia do specyfikacji

Czytaj
30.03.2009

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Czytaj
06.04.2009

Ogłoszenie wyniku

Czytaj

DataOpisTreść
19.03.2009

Gmina Świętochłowice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świętochłowice, 41 - 600 Świętochłowice ul. Katowicka 54 ogłasza przetarg nieograniczony na: Budowa dźwigu dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej Nr 17 przy ul. Armii Ludowej 14 w Świętochłowicach.( CPV 45.00.00.00, 45.45.30.00, 45.31.31.00)

Czytaj
 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Czytaj
 

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Czytaj
 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie

Czytaj
 

Załącznik nr 3 - Wzór umowy

Czytaj
 

Załącznik nr 4 - Przedmiary robót, projekty, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Czytaj
17.04.2009

Ogłoszenie wyniku

Czytaj

DataOpisTreść
05.03.2009

Gmina Świętochłowice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świętochłowice, 41 - 600 Świętochłowice ul. Ktowicka 54 ogłasza przetarg nieograniczony na: Czyszczenie i utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie miasta Świętochłowice (CPV - 90.47.00.00-2 , 90.48.00.00-5, 90.64.10.00- 2 )

Czytaj
 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Czytaj
 

Załącznik nr 1 - Wykaz studzieniek kanalizacji deszczowej

Czytaj
 

Załącznik nr 2 - Wykaz separatorów

Czytaj
 

Załącznik nr 3 - Formularz ofertowy

Czytaj
 

Załącznik nr 4 - Formularz cenowy

Czytaj
 

Załącznik nr 5 - Oświadczenie

Czytaj
 

Załącznik nr 6 - Wykaz osób

Czytaj
 

Załącznik nr 7 - Wzór umowy

Czytaj
11.03.2009

Wyjasnienia

Czytaj
11.03.2009

Modyfikacja specyfikacji

Czytaj
13.03.2009

Wyjaśnienia 2

Czytaj
19.03.2009

Ogłoszenie wyniku

Czytaj
19.03.2009

Załącznik do ogłoszenia

Czytaj
24.03.2009

Sprostowanie do ogłoszenia

Czytaj
24.03.2009

Załącznik do ogłoszenia

Czytaj

DataOpisTreść
02.03.2009

Gmina Świętochłowice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świętochłowice, 41 - 600 Świętochłowice ul. Katowicka 54 ogłasza przetarg nieograniczony na: Wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych w 2009 roku, mających na celu ustalenie wartości nieruchomości, będących przedmiotem obrotu wraz z przeszacowaniem dotychczasowych wartości gruntów dla potrzeb aktualizacji opłat z tytułu trwałego zarządu i użytkowania wieczystego oraz przekształceniem prawa użytkowania wieczystego na prawo własności z podziałem na 4 zadania (CPV 70.00.00.00-1)

Czytaj
 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Czytaj
 

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Czytaj
 

Załącznik nr 2 - Formularz cenowy

Czytaj
 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie

Czytaj
 

Załącznik nr 4 - Wzór umowy

Czytaj
 

Załącznik nr 5 - Wykaz osób

Czytaj
19.03.2009

Ogłoszenie wyniku

Czytaj

DataOpisTreść
24.02.2009

Gmina Świętochłowice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świętochłowice, 41 - 600 Świętochłowice ul. Katowicka 54 ogłasza przetarg nieograniczony na: Pielęgnacja terenów zieleni na skwerach i zieleńcach w Świętochłowicach w zakresie prac ogrodniczych oraz utrzymania czystości ( CPV 77.21.15.00 – 7)

Czytaj
 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Czytaj
 

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Czytaj
 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie

Czytaj
 

Załącznik nr 3 - Wzór umowy

Czytaj
 

Załącznik

Czytaj
02.03.2009

Wyjaśnienia do specyfikacji

Czytaj
18.03.2009

Ogłoszenie wyniku

Czytaj
19.05.2009

Unieważnienie postępowania - Zgoda

Czytaj

DataOpisTreść
15.01.2009

Gmina Świętochłowice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świętochłowice, 41 - 600 Świętochłowice ul. Katowicka 54 ogłasza przetarg nieograniczony na: Wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych w 2009 roku, mających na celu ustalenie wartości nieruchomości, będących przedmiotem obrotu wraz z przeszacowaniem dotychczasowych wartości gruntów dla potrzeb aktualizacji opłat z tytułu trwałego zarządu i użytkowania wieczystego oraz przekształceniem prawa użytkowania wieczystego na prawo własności z podziałem na 4 zadania (CPV 70.00.00.00-1)

Czytaj
 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Czytaj
 

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Czytaj
 

Załącznik nr 2 - Formularz cenowy

Czytaj
 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie

Czytaj
 

Załącznik nr 4 - Wzór umowy

Czytaj
23.01.2009

Modyfikacja specyfikacji

Czytaj
23.01.2009

Załącznik nr 2c - Formularz cenowy

Czytaj
23.01.2009

Wyjaśnienia do specyfikacji

Czytaj
26.02.2009

Unieważnienie

Czytaj

DataOpisTreść
14.01.2009

Gmina Świętochłowice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świętochłowice, 41 - 600 Świętochłowice ul. Katowicka 54 ogłasza przetarg nieograniczony na: Utrzymanie w schronisku bezdomnych zwierząt z terenu miasta Świętochłowice ( CPV 93.90.00.00.7)

Czytaj
 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Czytaj
 

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Czytaj
 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie

Czytaj
 

Załącznik nr 3 - Wzór umowy

Czytaj
24.02.2009

Ogłoszenie wyniku

Czytaj


DataOpisTreść
06.01.2009

Gmina Świętochłowice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świętochłowice, 41 - 600 Świętochłowice ul. Katowicka 54 ogłasza przetarg nieograniczony na: Dostawa tablic rejestracyjnych dla potrzeb Wydziału Komunikacji Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach w 2009 roku (CPV 27520000 - 6)

Czytaj
 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Czytaj
 

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Czytaj
 

Załącznik nr 2 - Formularz cenowy

Czytaj
 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie

Czytaj
 

Załącznik nr 4 - Projekt umowy

Czytaj
13.01.2009

Wyjaśnienia

Czytaj
09.02.2009

Ogłoszenie wyniku

Czytaj