DataOpisTresc
02.06.2010

Gmina Świętochłowice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świętochłowice, 41 - 600 Świętochłowice ul. Katowicka 54 ogłasza przetarg nieograniczony na: Kompleksowe usługi utrzymania porządku i czystości w budynkach Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach położonych przy ul. Katowickiej 54 i 54a, oraz w biurach Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach położonych przy ul. Katowickiej 53 i Harcerskiej 1

Czytaj
 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Czytaj
 

Projekt umowy

Czytaj
 

Rzuty kondygnacji

Czytaj
09.06.2010

Wyjaśnienie treści SIWZ

Czytaj
18.06.2010

Wynik postępowania

Czytaj
01.07.2010

Wynik postępowania 2

Czytaj

DataOpisTresc
31.05.2010

Gmina Świętochłowice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świętochłowice, 41 - 600 Świętochłowice ul. Katowicka 54 ogłasza przetarg nieograniczony na: Wykonanie i dostawa materiałów reklamowych i promocyjnych dla potrzeb beneficjenta projektu pn.: Internetowa Platforma Usług Publicznych e-Urząd w Świętochłowicach, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Priorytet II Społeczeństwo Informacyjne Działanie 2.2. Rozwój elektronicznych usług publicznych nr projektu - 56.

Czytaj
 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Czytaj
 

Projekt umowy

Czytaj
 

Wytyczne

Czytaj
17.06.2010

Wynik postępowania

Czytaj

DataOpisTresc
27.05.2010

Gmina Świętochłowice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świętochłowice, 41 - 600 Świętochłowice ul. Katowicka 54 ogłasza przetarg nieograniczony na: Odnowa oznakowania poziomego na drogach powiatowych i gminnych bedących w zarządzie Prezydenta Miasta Świętochłowic w 2010 roku.Numer ogłoszenia: 136151 - 2010

Czytaj
 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Czytaj
 

Projekt umowy

Czytaj
 

SST poprawiony

Czytaj
 

Kalkulacja ofertowa

Czytaj
02.07.2010

Wynik postępowania

Czytaj

DataOpisTresc
25.05.2010

Gmina Świętochłowice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świętochłowice, 41 - 600 Świętochłowice ul. Katowicka 54 ogłasza przetarg nieograniczony na: Remont kapitalny budynku Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Chopina 1 w ŚwiętochłowicachNumer ogłoszenia: 133299 - 2010

Czytaj
 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Czytaj
 

Projekt - remont kapitalny

Czytaj
 

Załącznik [89 MB] - Dokumentacja techniczna

Czytaj
27.05.2010

Wyjaśnienie treści SIWZ

Czytaj
27.05.2010

Protokół

Czytaj
01.06.2010

Wyjaśnienie treści SIWZ

Czytaj
10.06.2010

Zmiana ogłoszenia

Czytaj
10.06.2010

Zmiana formularza ofertowego

Czytaj
10.06.2010

Zmiana treści SIWZ

Czytaj
15.06.2010

Zmiana treści SIWZ

Czytaj
15.06.2010

Zmiana treści SIWZ

Czytaj
15.06.2010

Przedmiar CO

Czytaj
17.06.2010

Zmiana ogłoszenia 2

Czytaj
17.06.2010

Zmiana i wyjaśnienie treści SIWZ 2

Czytaj
17.06.2010

Załączniki

Czytaj
22.06.2010

Zmiana i wyjaśnienie treści SIWZ 3

Czytaj
22.06.2010

Załączniki 2

Czytaj
25.06.2010

Zmiana i wyjaśnienie treści SIWZ 4

Czytaj
05.08.2010

Wynik postępowania

Czytaj
17.08.2010

Wynik postępowania 2

Czytaj

DataOpisTresc
25.05.2010

Gmina Świętochłowice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świętochłowice, 41 - 600 Świętochłowice ul. Katowicka 54 ogłasza przetarg nieograniczony na: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 przy ul. Licealnej 1 w ŚwiętochłowicachNumer ogłoszenia: 133139 - 2010

Czytaj
 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Czytaj
 

Projekt umowy

Czytaj
 

Załącznik [226 MB] - Dokumentacja techniczna

Czytaj
27.05.2010

Wyjaśnienie treści SIWZ

Czytaj
27.05.2010

Protokół

Czytaj
01.06.2010

Wyjaśnienie treści SIWZ

Czytaj
04.06.2010

Zmiana treści SIWZ

Czytaj
04.06.2010

Przedmiar - ocieplenie stropodachów

Czytaj
04.06.2010

Zmiana i wyjaśnienie treści SIWZ

Czytaj
08.06.2010

Wyjaśnienie treści SIWZ

Czytaj
23.07.2010

Wynik postępowania

Czytaj

DataOpisTresc
06.05.2010

Gmina Świętochłowice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świętochłowice, 41 - 600 Świętochłowice ul. Katowicka 54 ogłasza przetarg nieograniczony na: Wykonanie bankowej obsługi budżetu miasta Świętochłowice na prawach powiatu w okresie 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy

Czytaj
10.05.2010

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Czytaj
10.05.2010

Załącznik nr 5 - Cena obsługi bankowej budżetu

Czytaj
10.05.2010

Załącznik nr 6 - Opłacalność ekonomiczna

Czytaj
25.06.2010

Zawiadomienie o wyniku postępowania

Czytaj

DataOpisTresc
22.04.2010

Gmina Świętochłowice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świętochłowice, 41 - 600 Świętochłowice ul. Katowicka 54 ogłasza przetarg nieograniczony na: Dokończenie budowy oświetlenia boiska meczowego stadionu Naprzód Lipiny w Świętochłowicach ( CPV 45000000-7, 45311100-1, 45316100-6 )

Czytaj
 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Czytaj
 

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Czytaj
 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1

Czytaj
 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2

Czytaj
 

Załącznik nr 4 - Wykaz wykonanych robót budowlanych

Czytaj
 

Załącznik nr 5 - Wykaz osób

Czytaj
 

Załącznik nr 6 - Wzór umowy

Czytaj
22.04.2010

Załącznik [10MB]

Czytaj
27.04.2010

Ogłoszenie o zmiana ogłoszenia

Czytaj
27.04.2010

Zmiana treści SIWZ

Czytaj
18.05.2010

Ogłoszenie wyniku

Czytaj

DataOpisTresc
25.03.2010

Gmina Świętochłowice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świętochłowice, 41 - 600 Świętochłowice ul. Katowicka 54 ogłasza przetarg nieograniczony na: Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego miasta Świętochłowice( CPV 09300000-2, 65300000-6)

Czytaj
 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Czytaj
 

Załącznik nr 1 - Wykaz punktów poboru energii

Czytaj
 

Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy

Czytaj
 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1

Czytaj
 

Załącznik nr 4 - Oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2

Czytaj
 

Załącznik nr 5 - Wzór umowy

Czytaj
02.04.2010

Wyjaśnienia

Czytaj
02.04.2010

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Czytaj
02.04.2010

Modyfikacja specyfikacji

Czytaj
19.04.2010

Ogłoszenie wyniku

Czytaj

DataOpisTresc
10.03.2010

Gmina Świętochłowice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świętochłowice, 41 - 600 Świętochłowice ul. Katowicka 54 ogłasza przetarg nieograniczony na: Czyszczenie i utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie miasta Świętochłowice (CPV - 90.47.00.00-2 , 90.48.00.00-5, 90.64.10.00- 2 )

Czytaj
 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Czytaj
 

Załącznik nr 1 - Wykaz studzienek kanalizacji deszczowej-2010

Czytaj
 

Załącznik nr 2 - Wykaz separatorów

Czytaj
 

Załącznik nr 3 - Formularz ofertowy

Czytaj
 

Załącznik nr 4 - Formularz cenowy

Czytaj
 

Załącznik nr 5 - Oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1

Czytaj
 

Załącznik nr 6 - oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2

Czytaj
 

Załącznik nr 7 - Wzór osób

Czytaj
 

Załącznik nr 8 - Wzór umowy

Czytaj
16.03.2010

Ogłoszenie o zamianie ogłoszenia

Czytaj
16.03.2010

Modyfikacja specyfikacji

Czytaj
20.04.2010

Ogłoszenie wyniku

Czytaj

DataOpisTresc
22.02.2010

Gmina Świętochłowice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świętochłowice, 41 - 600 Świętochłowice ul. Katowicka 54 ogłasza przetarg nieograniczony na: Adaptację budynku przy ul. Sądowej 1 w Świętochłowicach dla potrzeb Centrum Inicjatyw Społecznych ( CPV 45.00.00.00 roboty budowlane )w ramach Projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Poddziałanie 6.2.1. Rewitalizacja -" duże miasta "

Czytaj
 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Czytaj
 

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Czytaj
 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1

Czytaj
 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2

Czytaj
 

Załącznik nr 4 - Wykaz robót budowlanych

Czytaj
 

Załącznik nr 5 - Wykaz osób

Czytaj
 

Załącznik nr 6 - Wzór umowy

Czytaj
 

Załącznik [28 MB]

Czytaj
08.03.2010

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Czytaj
08.03.2010

Modyfikacja specyfikacji

Czytaj
08.03.2010

Wyjaśninia do specyfikacji

Czytaj
08.03.2010

Załącznik [2 MB]

Czytaj
09.03.2010

Modyfikacja specyfikacji 2

Czytaj
20.04.2010

Ogłoszenie wyniku

Czytaj

DataOpisTresc
18.02.2010

Gmina Świętochłowice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świętochłowice, 41 - 600 Świętochłowice ul. Katowicka 54 ogłasza przetarg nieograniczony na: Wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych mających na celu ustalenie wartości nieruchomości, będących przedmiotem obrotu wraz z przeszacowaniem dotychczasowych wartości gruntów dla potrzeb aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego oraz przekształceniem prawa użytkowania wieczystego na prawo własności z podziałem na 5 zadań (CPV 71.31.90.00.-7)

Czytaj
 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Czytaj
 

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Czytaj
 

Załącznik nr 2 - Formularz cenowy

Czytaj
 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie w trybie art. 22 ust.1

Czytaj
 

Załącznik nr 4 - Oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2

Czytaj
 

Załącznik nr 5 - Wykaz osób dla zadania I, II, III, V

Czytaj
 

Załącznik nr 6 - Wykaz osób dla zadania IV

Czytaj
 

Załącznik nr 7 - Umowa

Czytaj
23.03.2010

Ogłoszenie wyniku

Czytaj

DataOpisTresc
04.02.2010

Gmina Świętochłowice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świętochłowice, 41 - 600 Świętochłowice ul. Katowicka 54 ogłasza przetarg nieograniczony na: Dostawa sprzętu i oprogramowania dla projektu pn.: "Internetowa Platforma Usług Publicznych e-Urząd w Świętochłowicach

Czytaj
 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Czytaj
 

Załącznik nr 1-5

Czytaj
 

Załącznik nr 6 - Formularz ofertowy

Czytaj
 

Załącznik nr 7 - Formularz ofertowy

Czytaj
 

Załącznik nr 8 - Oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 - zadanie nr 1

Czytaj
 

Załącznik nr 9 - Oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 - zadanie nr 2

Czytaj
 

Załącznik nr 10 - Oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 - zadanie nr 1

Czytaj
 

Załącznik nr 11 - Oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 - zadanie nr 2

Czytaj
 

Załącznik nr 12 i 13 - Wzory umów

Czytaj
 

Załącznik nr 14 - Wykaz dostaw - zadanie nr 1

Czytaj
 

Załącznik nr 15 - Wykaz dostaw - zadanie nr 2

Czytaj
 

Załącznik nr 16 - Wykaz osób - zadanie nr 1

Czytaj
 

Załącznik nr 17 - Wykaz osób - zadanie nr 2

Czytaj
11.02.2010

wyjasnienia do specyfikacji

Czytaj
11.02.2010

Załącznik nr 6 - zmieniony

Czytaj
23.02.2010

Ogłoszenie wyniku

Czytaj

DataOpisTresc
22.01.2010

Gmina Świętochłowice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świętochłowice, 41 - 600 Świętochłowice ul. Katowicka 54 ogłasza przetarg nieograniczony na: Pielęgnacja terenów zieleni na skwerach i zieleńcach na terenie miasta Świętochłowice w zakresie prac ogrodniczych oraz utrzymania czystości (CPV 77.30.00.00 -0, 77.21.15.00 - 7)

Czytaj
 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Czytaj
 

Załącznik nr 1 - Fromularz ofertowy

Czytaj
 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Czytaj
 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1

Czytaj
 

Załącznik nr 4 - Oświadczenie z zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2

Czytaj
 

Załącznik nr 5 - Wykaz wykonywanych usług

Czytaj
 

Załącznik nr 6 - Wzór umowy

Czytaj
 

Załącznik [44kB]

Czytaj
25.01.2010

Modyfikacja specyfikacji

Czytaj
25.01.2010

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Czytaj
25.01.2010

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

Czytaj
01.02.2010

Wyjaśnienia do specyfikacji

Czytaj
02.02.2010

Modyfikacja specyfikacji 2

Czytaj
03.02.2010

Modyfikacja specyfikacji 3

Czytaj
18.02.2010

Ogłoszenie wyniku

Czytaj
07.04.2010

Ogłoszenie wyniku 2

Czytaj


DataOpisTresc
15.01.2010

Gmina Świętochłowice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świętochłowice, 41 - 600 Świętochłowice ul. Katowicka 54 ogłasza przetarg nieograniczony na: "Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach będących w zarządzie Prezydenta Miasta Świętochłowice (CPV 45.23.32.21 - 4)"

Czytaj
 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Czytaj
 

Załącznik nr 1 - Kalkulacja ofertowa

Czytaj
 

Załącznik nr 2 - Wzór raportu

Czytaj
 

Załącznik nr 3 - Wzór raportu - zagrożenia

Czytaj
 

Załącznik nr 4 - Fromularz ofertowy

Czytaj
 

Załącznik nr 5 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Czytaj
 

Załącznik nr 6 - Oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1

Czytaj
 

Załącznik nr 7 - Oświadczenie z zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2

Czytaj
 

Załącznik nr 8 - Wzór umowy

Czytaj
 

Załącznik nr 9 - Wykaz wykonywanych usług

Czytaj
 

Załącznik nr 10 - Wykaz osób i podmiotów

Czytaj
16.02.2010

Ogłoszenie wyniku

Czytaj